خانه نکات حقوقی آیا مساحت ملک در هزینه شارژ ساختمان موثر است؟

آیا مساحت ملک در هزینه شارژ ساختمان موثر است؟

۷
14
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بر خلاف تصور برخی که ملاک پرداخت سهم  هزینه‌های ساختمان را تعداد اعضای هر خانوار می‌پندارند، مساحت قسمت‌های اختصاصی در پرداخت هزینه شارژ هر ساختمان موثر است.
شارژ ساختمان

مالکیت، حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در همه مجتمع‎های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، تصرفات هر یک از مالکان باید به گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند. یکی از موضوعات مشترک در هر مجتمع، پرداخت هزینه شارژ ساختمان است.

معیار تعیین مبلغ شارژ ساختمان:

بر خلاف تصور برخی که ملاک پرداخت سهم هزینه‌های ساختمان را تعداد اعضای هر خانوار می‌پندارند، مساحت قسمت‌های اختصاصی در پرداخت هزینه شارژ هر ساختمان موثر است؛ به‎جز هزینه‌هایی مانند دستمزد سرایدار که باید به‎طور مساوی تقسیم شود و به مساحت واحد آپارتمانی مربوط نمی‎شود و همه باید یکسان پرداخت کنند.

مطابق با قانون تملک آپارتمان‎ها، مالکان ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‎های مستمر و هزینه‎هایی که برای حفظ و نگهداری قسمت‎های مشترک ملک مصرف می‎شود، طبق مقررات زیر مشارکت کنند:

در صورتی که مالکان ترتیب دیگری برای پرداخت شارژ ساختمان پیش‎بینی نکرده باشند، سهم هر یک از مالکان یا استفاده‎کنندگان از هزینه‎های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد؛ از قبیل آب و آسفالت پشت‎بام و… متناسب با مساحت قسمت اختصاصی  محاسبه می‎شود و سایر مخارجی که ارتباطی با میزان مساحت زیربنا ندارد، از قبیل هزینه‎های مربوط به سرایدار، نگهبان و تاسیسات و… به‎صورت مساوی بین مالکان و استفاده‎کنندگان تقسیم می‎شود. محاسبه این تقسیم‎بندی به عهده مدیر هر ساختمان است.

شارژ ساختمان

بنابراین، سهم پرداختی شارژ ساختمان هر یک از مالکان، قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک، متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان تعیین می‌شود؛ بنابراین، هرچه مساحت قسمت‌های اختصاصی مالک بیشتر باشد، سهم وی در هزینه‌های قسمت‌های مشترک افزایش می‌یابد.

استثنائات این قاعده:

  1.  در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان هستند، هزینه‌های مشترک می‌تواند به اشکال دیگری نیز مورد توافق قرار گیرد.
  2. در خصوص آن قسمت‌هایی از ساختمان که فقط بین چند مالک مشترک باشد، لزومی ندارد همه ساکنان ساختمان هزینه‌های آن را بپردازند.

به‎طور مثال، چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که فقط از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت فقط به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان آن است.

 

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

تهمت ناروا چه مجازاتی دارد؟

بر اساس قانون تهمت ناروا زدن به اشخاص جرم است و در صورت وقوع چنین امری مجازات قانونی باید …