تکلیف مستاجر بعد از فوت صاحبخانه چه می‌شود؟

۱
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود؛ اگرچه قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان قانون خاص، مهمترین قوانین حاکم در قراردادهای اجاره هستند اما مردم عادی، آگاهی چندانی از قوانین نداشته و همین موضوع باعث می‌شود تا گاهی در تنظیم قراردادهای اجاره دچار اشکال شوند.
تکلیف مستاجر بعد از فوت صاحبخانه

تکلیف مستاجر بعد از فوت صاحبخانه یکی از موارد مهم در اجاره است. قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که بین افراد به وجود می‌آید و قوانین و مقررات خاص خود را دارد. یکی از مواردی که ممکن است این قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد فوت صاحب‌خانه است. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

تکلیف مستاجر بعد از فوت صاحبخانه

بر اساس قانون، اگر صاحبخانه فوت کند مستأجر می‌تواند تا مدت زمانی که در قرارداد مشخص شده، از ملک موردنظر بهره‌برداری یا در آن سکونت داشته باشد.

بنابراین، ورثه مالک نمی‌توانند مستأجر را مجبور به تخلیه ملک قبل از مدت معلوم و درج ‌شده در قرارداد اجاره کنند، اما در دو مورد استثنا وجود دارد:

  • شرط مباشرت در اجاره
  • عقد قرارداد مطابق با عمر مالک

بنابراین، طبق قانون مدنی عقد اجاره به دلیل فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود اما اگر موجر فقط تا زمان حیات خود، مالک منافع ملک استیجاری باشد، اجاره با فوت موجر باطل می‌شود و غیرمشروط به مباشرت مستأجر شده باشد با فوت مستأجر باطل می‌شود.»

طبق قانون، قرارداد اجاره در صورت فوت صاحب‌خانه باطل می‌شود؛ به معنای دیگر قرارداد اجاره تا زمان حیات مالک معتبر است.

شرط مباشرت مستأجر چیست؟

اگر در قرارداد، قید شده باشد که فقط مستأجر می‌تواند از ملک بهره‌برداری کند، در این صورت هیچ‌کس حتی ورثه مستأجر نیز نمی‌تواند وارد ملک او شود و از آن بهره‌برداری کند.

در این صورت قرارداد اجاره ملک در صورت پایان قرارداد یا فوت مستأجر لغو می‌شود؛ به این امر شرط مباشرت در اجاره گفته می‌ شود.

شرط مباشرت مستأجر چیست؟

فوت مستأجر

اگر مستأجر قبل از اتمام قرارداد فوت کند، بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر، باید ورثه در فسخ قرارداد اجاره اتفاق‌نظر داشته باشند.

بنابراین، اگر یکی از وراث راضی به لغو قرارداد اجاره نباشد، آن قرارداد تا زمان درج شده به‌حکم خود باقی است؛ به‌عبارت‌دیگر، برای فسخ قرارداد باید تمام وراث با یکدیگر درخواست فسخ اجاره ارائه بدهند.

پرداخت اجاره بعد از فوت موجر

در خصوص پرداخت اجاره‌بها بعد از فوت مالک برای مستأجران در جلسات مشاوره حقوقی قرارداد اجاره دو راهکار وجود دارد:

  • مستأجر می‌تواند برای اعلام شماره‌حساب، اظهارنامه‌ای مبنی بر پرداخت اجاره‌بها به وراث موجر ارسال کند.
  • اجاره ماهانه را به صندوق دادگستری واریز و در انتهای مدت قرارداد اجاره ودیعه را از وراث متوفی مطالبه کند.

پرداخت اجاره بعد از فوت موجر

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب در این شرایط تمام ارث زن به شوهرش می‌رسد را حتما بخوانید.
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…