در این شرایط مردان به راحتی می‌توانند نفقه ندهند

۷
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در قوانین مدنی و كیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاكید بسیاری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند.
پرداخت نکردن نفقه به زن

پرداخت نکردن نفقه به زن یکی از مواردی است که پیرامون آن اختلافات بسیاری می‌شود. همین رو اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه‌های خانواده را ندارند؛ لذا عدم پرداخت نفقه زن، موجب مشکلات عدیده‌ای در روابط خانوادگی می‌گردد. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

پرداخت نکردن نفقه به زن

مهم‌ترین چراغ‌سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می‌گوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین این مورد یکی از موارد پرداخت نکردن نفقه به زن است.

طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است. البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است و در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت‌کردن خواسته‌های مشروع او است.
از جمله موارد تمکین، اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند؛ مگر در یک مورد استثنا و آن اینکه در عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانه دیگری زندگی کند.

پرداخت نکردن نفقه

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند نفقه پرداخت نکند. مورد دیگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده می‌شود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وی را نیز از دادگاه تقاضا کند. بنابراین این مورد نیز یکی از موارد پرداخت نکردن نفقه به زن است.

سوءرفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد. طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه نداشته مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دائم درآمده است و در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند.

نفقه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب این تعهد به همسر، برایتان گران تمام می‌شود! را مطالعه کنید.
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…