کارمندان چگونه مهریه همسر خود را پرداخت می‌کنند؟

۵
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و در عقد نکاح، مرد تعهد می‌کند که آن را به زن بپردازد.
پرداخت مهریه توسط کارمندان

پرداخت مهریه توسط کارمندان یک دغدغه برای افرادی است که باید مهریه همسر خود را پرداخت کنند. زمانی که زن و مردی به عقد دائم یکدیگر درآمدند، به‌حکم‌قانون موظف به انجام اموری می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، مرد بایستی مهریه زن را بپردازد، زن نیز باید از شوهر خود تمکین کند و در این صورت، حق دریافت نفقه خواهد داشت. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

پرداخت مهریه توسط کارمندان

زوجه جهت به‌اجراگذاشتن مهریه خویش اگر مرد، کارمند باشد دیگر نیازی نیست به دادگاه و اداره ثبت مراجعه کند؛ بلکه مستقیماً بر اساس قانون جدید می‌تواند به محل دفتر ازدواج خویش که در آن جا عقد صورت پذیرفته مراجعه و مراحل قانونی را طی نماید.

همچنین لازم به ذکر است زوج کارمند اگر از محل کار خویش اخراج شده باشد می‌تواند دادگاه را در جریان قرار داده و حتی دادخواست اعسار از پرداخت نماید.

مواد قانونی اخذ مهریه از مرد کارمند

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن درصورتی‌که دارای زن یا فرزند باشند ربع (یک‌چهارم) وگرنه ثلث (یک‌سوم) توقیف می‌شود.

اگر مرد کارمند باشد، بنابراین دریافت سکه‌ها به صورت یک چهارم (اگر زوج متاهل باشد) یا یک سوم (اگر زوج از قبل مجرد باشد) از حقوق وی با اجرای مهریه از طریق اداره ثبت، محاسبه نرخ به روز سکه انجام می‌پذیرد.

پرداخت مهریه

تبصره ۱: توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲): حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

مطابق ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه (مرد) معرفی شود برای استیفای محکوم به (مهریه) توقیف گردد؛ ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به (مهریه) کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

مطابق ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف درصورتی‌که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.

قانون اجرای احکام مدنی

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب حقوقی که بعد از مرگ شوهر باید بگیرید را مطالعه کنید.
منبع: www.bonyadvokala.com
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

این نکته حقوقی را باید بدانید + ویدیو

شرایط گرفتن شناسنامه را باید بدانید. شناسنامه به عنوان مهم‌ترین سند هویتی اشخاص است که علا…