فسخ کردن قرارداد اجاره توسط صاحبخانه + ویدیو

۱
0
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قرارداد اجاره یکی از مواردی است که افراد بعد از انعقاد آن نمی‌توانند معامله را فسخ کنند مگر در شرایطی خاص که قانون این امکان را به افراد داده است.
فسخ کردن اجاره توسط صاحبخانه

فسخ کردن اجاره توسط صاحبخانه

فسخ کردن اجاره توسط صاحبخانه یکی از مواردی است که افراد دررابطه‌با آن بسیار سؤال می‌کنند. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

برای توضیح این مورد باید گفت مستأجر طبق قانون باید در حدود متعارف از عین مستاجره استفاده کند و اجازه به بارآوردن خرابی و خسارت ندارد؛ اما اگر صاحبخانه (موجر) نتواند جلوی این خرابی را بگیرد، صاحبخانه می‌تواند به علت خرابی و خسارات وارده به ملک خود، قرارداد اجاره فسخ کرده و خانه را از مستأجر پس بگیرد.

قرارداد اجاره

اگر به مطالب ملکی علاقه دارید، به مطلب برای سرمایه گذاری خونه بخرم یا ماشین! مراجعه کنید.

فسخ قرارداد اجاره

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا پدر می‌تواند تمام دارایی خود را به یکی از فرزندانش بدهد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اگر به این نکات حقوقی توجه کنید، ازدواجی موفق دارید

شرایط عقد ازدواج هم بسیار مهم هستند، به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست…