فقط به این شرط در صیغه به شما نفقه می‌دهند

۱
3
زمان مطالعه: 2 دقیقه
یکی از موضوعات مهم در روابط میان زوجین، پرداخت نفقه است.
پرداخت نفقه در صیغه

پرداخت نفقه در صیغه دغدغه بسیاری از خانم‌ها است که در مورد آن بسیار سوال می‌پرسند. نفقه در عقد دائم به محض وقوع عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد و البته زن نیز در قبال دریافت آن باید از همسر خود تمکین عام و خاص کند اما نفقه در صیغه یا عقد موقت، قواعد متفاوتی نسبت به نفقه عقد دائم داشته و صرفا در صورت وجود شرایط آن نفقه به زن در عقد موقت تعلق خواهد گرفت. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

پرداخت نفقه در صیغه

به موجب قانون مدنی، در عقد منقطع یا صیغه موقت، زن حقی برای دریافت نفقه ندارد؛ به همین دلیل، مرد نیز الزامی به پرداخت نفقه به همسر موقت خود نخواهد داشت.

به موجب ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در عقد موقت زن حق نفقه ندارد. همانطور که از این ماده مشخص است، به موجب قانون، مرد الزامی به پرداخت نفقه نخواهد داشت؛ به همین دلیل، زن نمی‌تواند برای مطالبه نفقه عقد موقت اقامه دعوا کند، اما در عقد دائم مرد موظف است به همسر خود نفقه بپردازد، در غیر این صورت، می‌توان به دلیل ترک انفاق از وی شکایت کرد. اگر به مطالبی پیرامون مهریه علاقه دارید، به مطلب شرایط توقیف خودرو توسط زن برای گرفتن مهریه مراجعه کنید.

پرداخت کردن نفقه در ازدواج موقت

شرط پرداخت نفقه در صیغه

همانگونه که گفته شد، مرد تکلیفی به پرداخت نفقه در صیغه ندارد اما این امر استثنائاتی هم دارد.

بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون “در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد؛ مگر اینکه شرط شده باشد یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد”. همانگونه که از ادامه این ماده بر می‌آید، پرداخت نفقه منوط به توافق زوجین است.

بنابراین، درصورتی‌که زن و مرد در زمینه نفقه با هم به توافق برسند، پرداخت نفقه در صیغه الزامی می‌شود. همچنین در صورتی‌که بنای طرفین بر پرداخت نفقه باشد و به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه را بتوان از عقد استنباط کرد، می‌توان آن را از مرد مطالبه کرد.

در ازدواج موقت اصل بر عدم لزوم نفقه است مگر قرارداد یا عرف این تکلیف را بر عهده مرد گذاشته باشند که در این صورت اگر مرد نفقه زن را نپردازد، زوجه می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و نفقه خود را از طریق دادگاه مطالبه کند و بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مرد از دادن نفقه خودداری کند و الزام کردن وی به پرداخت ممکن نباشد زن می‌تواند از دادگاه درخواست کند که مرد را ملزم کند تا باقی مانده‌ مدت عقد را بذل کند.

پرداخت کردن نفقه در ازدواج موقت

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مطلب هرگز ازدواج سابق خود را پنهان نکنید را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

این نکته حقوقی را باید بدانید + ویدیو

شرایط گرفتن شناسنامه را باید بدانید. شناسنامه به عنوان مهم‌ترین سند هویتی اشخاص است که علا…