نکات حقوقی که هنگام عقد باید به آنها توجه کنید

۰
5
زمان مطالعه: 2 دقیقه
یکی از شرایطی که برای تحقق تنصیف دارایی مرد برشمردیم اینست که درخواست طلاق باید از طرف مرد به دادگاه ارائه شود. در این باره ذکر این موضوع ضروری ست که اگر مرد بعد از گذراندن روند دادرسی حکم طلاق را دریافت کرد اما بنا به هردلیلی از تصمیم خود منصرف شد، تنصیف دارایی صورت نخواهد گرفت. زیرا این شرط منوط به ثبت طلاق است.
تنصیف دارایی مرد

در مطلب قبل به تعریف و شرایط تحقق تنصیف دارایی مرد مطابق با قانون و مقررات ایران پرداختیم. در این نوشته جزئیاتی که همه افراد، فرقی نمی‎کند زن باشید یا مرد، باید هنگام عقد نسبت به آن‎ها آگاهی داشته باشید و رعایت کنید را ذکر می‎کنیم و سپس به لحاظ حقوقی تشریح خواهیم کرد.

نکات جزئی اما مهم درباره شرط تنصیف دارایی مرد:

  • یکی از شرایطی که برای تحقق تنصیف دارایی مرد برشمردیم این‎است که درخواست طلاق باید از طرف مرد به دادگاه ارائه شود. در این‎باره ذکر این موضوع ضروری ست که اگر مرد بعد از گذراندن روند دادرسی حکم طلاق را دریافت کرد اما بنا به هردلیلی از تصمیم خود منصرف شد، تنصیف دارایی صورت نخواهد گرفت. زیرا این شرط منوط به ثبت طلاق است.

بنابراین الزام شوهر به اجرای شرط تنصیف دارایی اش پیش از درخواست و ثبت طلاق طبق قانون وجود نخواهد داشت.

تنصیف دارایی مرد

  • در شرط تنصیف از عبارت “تا نصف دارایی موجود” استفاده شده است. این عبارت به این معنی است که:

۱- اموالی را که مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است، باید در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد. پس اگر مرد قبل از دادخواست طلاق اموال را منتقل کرده باشد، شامل این شرط نمی‎شود.

۲- تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد اموال مرد به همسرش انتقال داده خواهد شد. تشخیص اینکه چه مقدار از اموال باید به زن واگذار یا معادل آن داده شود با دادگاه است . بنابراین الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.

۳- اموال به دست آمده باید وجود داشته باشد و شامل اموالی که از بین رفته یا مفقود شده ( گم شده – به سرقت رفته) یا تلف شده یا منتقل شده نمی‎شود. اثبات وجود دارایی زوج بر عهده زن است.

  • جرم فرار از دین، شامل دین و بدهی است و شرط نصف اموال شامل آن نمی‎شود. با این توضیح اگر مردی متعمدا ( با قصد قبلی) اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که همسرش از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی‎باشد.
  • ادعای اعسار ( نداشتن مال و دارایی ) نسبت به پرداخت شرط تنصیف دارایی مرد پذیرفته نیست. به این دلیل که با موجود بودن عین (اصل) مال، ادعای اعسار معنایی ندارد و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین و بدهی قابل پذیرش است نه عین.
  • شرط اجرا شدن تنصیف دارایی مرد منوط به مطالبه و درخواست صاحب حق یعنی زن است و دادگاه بدون درخواست زن مجاز به صدور حکم انتقال اموال مرد تا نصف دارایی به او نخواهد بود. بنابراین مطالبه شرط نصف دارایی مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منوط به مطالبه زن است.

شایان ذکر است به دعوای تنصیف دارایی مرد همزمان با دعوای طلاق و در همان شعبه دادگاه رسیدگی می‎شود.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…