در این موارد زنان محروم از مهریه هستند

۱۳
9
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهریه یا صداق، مالی است که در اثر ازدواج برای زن تعیین می شود و طبق حکم قانون به محض واقع شدن عقد، آن مال، متعلق به زن خواهد بود اما از این قاعده مواردی داریم که استثنا می‌شود.
موارد محرومیت زن از مهریه

این سوال ممکن است هم برای مردان پیش آید و هم برای خود زنان سوال شود در چه مواردی ممکن است مهریه به آنان تعلق نگیرد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع موارد محرومیت زن از مهریه می‌پردازیم.

موارد محرومیت زن از مهریه

ازدواج باطل و مهریه در آن

اگر بین زن و مرد ازدواجی رخ بدهد اما این ازدواج به هر دلیلی باطل باشد. بین آنها هم رابطه زناشویی انجام نشده باشد. در اینجا حتی مهریه هم تعیین شده باشد به زن تعلق نمی‌گیرد. زیرا مهریه برای ازدواج صحیح است نه باطل و بی اثر. (برای مثال زنی که خود شوهر دارد نمی‌تواند ازدواج کند. ازدواج بعدی او باطل است.)

فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی و مهریه آن

اگر به دلایل قانونی، نکاح قبل از رابطه زناشویی فسخ شود زن مهریه‌ای نخواهد داشت. اما اگر رابطه زناشویی انجام شده باشد با وجود فسخ کردن هم زن مهریه می‌برد.

پس در اینجا مثلا اگر زن با وجود جنون مرد نکاح را فسخ کند باید ببینیم که آیا قبل از فسخ نکاح رابطه زناشویی داشته‌اند یا نه اگر داشته‌اند که زن، مهریه کامل می‌گیرد اما اگر رابطه زناشویی نداشته باشند مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد. در یک مورد و آن ناتوانی جنسی مرد (عنن) حتی اگر رابطه زناشویی هم نبوده باشد زن می‌تواند نصف مهریه را مطالبه کند.

محرومیت زن از مهریه

طلاق قبل از رابطه نزدیکی و مهریه آن

مورد دیگر این است که اگر زن و مرد یا دختر و پسر عقد کنند اما بعدا به این نتیجه برسند که باید جدا شوند و بحث طلاق پیش آید باید توجه کرد اگر در زمان عقد بین آنان رابطه زناشویی باشد؛ زن، تمام مهریه را می‌تواند بگیرد اما اگر رابطه این بین آنان نبوده؛ تنها نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.

فوت مرد قبل از نزدیکی و مهریه زن

در یک مورد هم اگر از همان ابتدا مهریه تعیین نشده باشد و رابطه نزدیکی هم بین آنان نبوده باشد و قبل از نزدیکی مرد فوت شود زن چیزی از مهریه نمی‌برد اما اگر نزدیکی واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل است.

دریافت مهریه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بایدها و نبایدهای مهم که در ازدواج موقت باید بدانید را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

نکاتی مهم در قرارداد اجاره که همه باید بدانند

دعاوی مربوط به عقد اجاره یکی از مواردی هستند که امروزه در دادگاه‌ها پرونده‌های بسیاری را ب…