مردان چه میزان از همسران خود ارث می‌برند؟

۵
1
زمان مطالعه: 3 دقیقه
زن و شوهر، از جمله افرادی هستند که به واسطه سبب از یکدیگر ارث می‌برند و میزان سهم‌الارث هر یک از آن‌ها در قانون مدنی مشخص شده است.
میزان سهم الارث مردان از همسران خود

ترکه، عبارت است از تمام دارایی‌های مثبت و منفی متوفی که بعد از فوت، برای وراث او باقی می‌ماند. بعد از فوت هر فرد و پس از بررسی این موضوع که فرد متوفی وصیتنامه داشته است یا خیر، وراث می‌توانند اقدام به تقسیم ترکه، میان خود نمایند. همچنین هر یک از وراث می‌تواند با ارایه دادخواست تقسیم ترکه به شورای حل اختلاف، از دادگاه بخواهد اقدام به صدور حکم تقسیم ترکه کند. همچنین میزان سهم‌الارث هریک از وراث را مشخص نماید. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع میزان سهم الارث مردان از همسران خود می‌پردازیم.

میزان سهم الارث مردان از همسران خود

ارث، عبارت است از تمام دارایی‌های یک فرد اعم از طلب‌ها، بدهی‌ها، کلیه اموال منقول و غیر منقول که پس از فوت، از وی به جا می‌ماند. قانون مدنی در ماده ۸۶۱ خود، موجبات ارث را سبب و نسب دانسته است. رابطه سببی، مانند رابطه زوجیت است که به واسطه عقد نکاح، میان طرفین ایجاد می‌شود و رابطه نسبی، رابطه خونی نظیر رابطه مادر و فرزندی، رابطه پدر و فرزندی و سایر موارد است.

میزان سهم‌الارث هریک از وراث، با توجه به شرع در قانون مدنی بیان شده است. ارث هریک از وراث، بسته به اینکه در کدام یک از طبقات و درجات ارث قرار دارند، متفاوت است. طبقات و درجات ارث، در قانون مدنی مشخص شده است و وجود هریک از افراد طبقه بالا، مانع از ارث بری افراد سایر طبقات خواهد بود.

از جمه افرادی که به واسطه سببیت، ارث می‌برد، شوهر است که میزان سهم‌الارث مشخصی دارد. سهم مرد از ارث زن، در ماده ۹۱۳ قانون مدنی، مشخص شده است. میزان سهم‌الارث زوج یا شوهر از زوجه خود، بسته به فرزند داشتن یا نداشتن زن، متفاوت است. نکته قابل توجه اینکه، تفاوتی ندارد این فرزند، مشترک میان زن و مرد باشد یا حاصل ازدواج گذشته زن.

میزان سهم الارث مردان

سهم مرد از ارث زن در صورت داشتن فرزند

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، درصورتی‌که ازدواج دائمی باشد، و نکاح در زمان مرگ برقرار باشد، زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد. سهم مرد از ارث زن، در صورت داشتن فرزند از سوی زن، دائمی بودن ازدواج و وجود نکاح هنگام موت زن، برابر است با یک چهارم ترکه زن. این میزان که در ماده ۹۱۳ قانون مدنی، بیان شده است، برگرفته از شرع مقدس است.

بر اساس قانون مدنی، میزان سهم‌الارث زوجه از شوهر، درصورتی‌که شوهر فوت شده او فرزندی داشته باشد، یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول و یک هشتم از کلیه اموال منقول است. در صورت تعدد همسران، یعنی درصورتی‌که متوفی، چندین همسر داشته باشد، این میزان باید به تساوی میان آنان تقسیم گردد. برای آشنایی با نکاتی پیرامون رابطه نامشروع به مطلب اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمات مراجعه کنید.

سهم مرد از ارث زن در صورت نداشتن فرزند

سهم مرد از ارث زن در صورت نداشتن فرزند از سوی زن در نکاح دائم، برابر با یک دوم کل ترکه زن است. یعنی، میزان سهم‌الارث زوج یا شوهر از زوجه، نیمی از دارایی‌های همسر فوت شده او خواهد بود.  مابقی ترکه بنا بر حصه مشخص شده در قانون مدنی میان مابقی وراث تقسیم خواهد شد.

قانون مدنی، در خصوص سهم‌الارث زن در صورت نبود فرزند از طرف شوهر نیز تعیین تکلیف نموده است. بر اساس قانون مدنی میزان سهم‌الارث زن از شوهر متوفی خود، درصورتی‌که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول و یک چهارم از کلیه اموال منقول است.

سهم الارث

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا می‌توان به دلیل پرداخت نکردن نفقه طلاق گرفت؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

این افراد دو بار ارث می‌برند

موضوع ارث‌بری یک امر کاملا غیر ارادی است و شخص لازم نیست تا به اراده خود کاری انجام دهد تا…