دستور تخلیه ، راهکار قانونی برای هر صاحبخانه

۱
11
زمان مطالعه: 2 دقیقه
اجرای دستور تخلیه نیاز به صدور برگ اجرائیه ندارد و اصولا طی یک هفته پس از تقدیم تقاضای دستور تخلیه، انجام خواهد گرفت. پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجرائیه، چنانچه تا 3 روز مستاجر ملک را تخلیه نکرد و تحویل نداد، دستور تخلیه در روز و ساعت مشخص توسط مأمور اجرا انجام می‎پذیرد.
دستور تخلیه

در اجاره نشینی معمولا” یکی از مسائلی که در روابط موجر و مستاجر پیش می‎آید این است که زمان قرارداد اجاره به پایان رسیده اما مستاجر قصد تخلیه خانه را ندارد و موجر در این شرایط باید حق خود را از طریق مراجع قضایی درخواست کند. در این نوشتار به بررسی و تفاوت دو راهکاری که در این شرایط پیش پای صاحب خانه‎ای است می‎پردازیم.

برای تخلیه ملک مسکونی که اجاره نامه آن به صورت عادی تنظیم شده و مدت اجاره نیز به پایان رسیده باشد، یکی از دو حالت زیر مفروض است:

  1. تقاضای دستور تخلیه ملک
  2. تقاضای حکم تخلیه ملک

تقاضای دستور تخلیه:

برای درخواست دستور تخلیه باید کلیه شرایط زیر با هم موجود باشد:

  • اجاره نامه مدت داشته باشد .
  •  اجاره نامه در دو نسخه تنطیم شده باشد .
  • هر دو نسخه اجاره نامه به امضاء موجر و مستاجر رسیده باشد .
  •  هر دو نسخه اجاره نامه به امضاء دو نفر شاهد رسیده باشد .
  • مدت اجاره تمام شده باشد .

در صورت وجود تمام این شرایط و با ارائه دادخواست تخلیه ملک به شورای اختلاف محل وقوع ملک، دستور تخلیه صادر خواهد شد. اجرای دستور تخلیه نیاز به صدور برگ اجرائیه ندارد و اصولا طی یک هفته پس از تقدیم تقاضای صاحب‎خانه، انجام می شود. پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجرائیه، چنانچه تا ۳ روز مستاجر ملک را تخلیه نکرد و تحویل نداد، دستور تخلیه در روز و ساعت مشخص توسط مأمور اجرا انجام خواهد شد.

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و تقاضای مهلت کند، مرجع قضایی  با دادن مهلت به مستاجر برای یک نوبت و به مدت حداکثر یک ماه موافقت خواهد کرد.

دستور تخلیه

تقاضای حکم تخلیه:

در صورتی که مدت اجاره تمام شده باشد، اما حتی یکی از شرایطی که در بالا ذکر شد موجود نباشد، مشمول دستور تخلیه نخواهد شد. در این‎گونه موارد با تقدیم دادخواست مربوطه، حکم تخلیه صادر می‎شود. دریافت حکم تخلیه مستلزم تعیین جلسه رسیدگی، صدور حکم تخلیه توسط مرجع قضایی، تجدیدنظر وتقاضای صدور اجرائیه خواهد بود و نسبت به دستور تخلیه  زمان بیشتری خواهد برد.

چنانچه املاک مسکونی با وکالت‎نامه رسمی اجاره داده شده باشند و اجاره نامه هم عادی باشد، مالک شخصا یا توسط وکیل دادگستری می‎تواند از طریق شورای حل اختلاف درخواست تخلیه ملک را ارائه کند.

اگر اجاره نامه رسمی باشد، موجر یا وکیل او، ابتدا باید به دفتر خانه اسناد رسمی که اجاره نامه رسمی در آن تنظیم شده  و پس از صدور اوراق اجرائیه، برای ابلاغ و اجرای آن به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل مراجعه کند.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مالک پشت بام آپارتمان کیست؟

در آپارتمان‌ها آن قسمت‌هایی که در هیچ کجای سند قید نشده است را مشاعات می‌گویند. یکی از این…