این حق برای زن یک امتیاز قانونی است

۵
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طبق قانون مدنی زن می‌تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که نسبت به همسر خود دارد امتناع کند، به این عمل حق حبس در ازدواج گفته می‌شود که دارای شرایطی است.
حق حبس برای زن

بر اساس قانون مدنی، ضمن عقد نکاح هر یک از زن و مرد تعهداتی را در قبال یکدیگر به عهده می‌گیرند که از جمله این تعهدات می‌توان به تمکین زن از شوهر خود اشاره نمود و در مقابل نیز مرد مکلف است که به همسر خود نفقه و مهریه زن را که ضمن عقد ازدواج تعیین شده است به وی بپردازد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع حق حبس برای زن می‌پردازیم.

حق حبس

بنا به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد و این امتناع باعث ساقط شدن حق نفقه نخواهد بود.

بر اساس این ماده، درصورتی‌که مرد مهریه زن را نپرداخته باشد، زن می‌تواند با استفاده از این حق، از تمکین در برابر شوهر خودداری کند تا شوهر مهریه را به وی بدهد.

اگر زن از حق خود استفاده کند، علاوه بر اینکه شوهر باید مهریه زن را بپردازد، پرداخت نفقه زن نیز ضروری است. عدم تمکین زن به علت استفاده از حق حبس، سبب از بین رفتن حق نفقه زن در دوران حق حبس نخواهد شد.

شرایط اعمال حق حبس

  • مهریه حال باشد. طبق قانون مدنی مهریه می‌‎تواند کلی، جزیی، حال یا با وعده باشد. (مهریه حال مهریه‎‌ای است که برای پرداخت آن مهلتی تعیین نشده باشد و زن این حق را داشته باشد که پس از عقد هر زمانی که بخواهد، آن را مطالبه کند.)
  • اگر مهریه مدت‌‎دار باشد زمانی زن حق مطالبه آن را دارد که مدت مذکور سپری شده باشد و چون از زمان عقد نکاح مرد می‌تواند اجرای وظایف همسر را درخواست و زن نمی‌تواند از این حق خود استفاده کند.

حق حبس زن

ذکر چند سوال مهم

آیا زن در دوران عقد می تواند از حق حبس خود استفاده کند؟

بر اساس قانون امکان استفاده زن از حق حبس در دوران عقد وجود دارد.

 آیا استفاده زن از این حق در دوران عقد منوط به شرایطی است؟

استفاده از حق حبس در دوران عقد منوط به آن است که زن قبلا تمکین خاص نکرده باشد.

اقدامات قانونی برای استفاده از این حق در عقد به چه صورت است؟

در صورت وجود شرایط قانونی استفاده از حق حبس در دوران عقد می‌توان به دادگاه خانواده دادخواست داد.

حق حبس

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب در صورت فوت زن چه کسانی ارث می‌برند؟ را مطالعه کنید.

اپلیکیشن مجله دلتا
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

افرادی که ارث نمی‌برند را بشناسید

موضوع ارث بری یک امر کاملاً غیر ارادی است و شخص لازم نیست تا به اراده خود کاری انجام دهد ت…