موجودی که مغز و قلب ندارد!

۷
30
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در بدن برخی از حیوانات و موجودات قلب وجود ندارد و بدون قلب زندگی می‌کنند. در ادامه موجوداتی که بدون قلب هستند را می‌شناسید.
حیواناتی که قلب ندارند

بعضی از حیوانات هستند که کل زندگی خود را بدون قلب سر می‌کنند. قلبی در بدن آن‌ها برای خون رسانی وجود ندارد. البته همه حیوانات بدون قلب نیستند. حیواناتی که قلب ندارند، به خون رسانی در کل اعضای بدن وابسته نیستند. ممکن است این حیوانات بسیار کوچک باشند و نیازی به این خونرسانی کلی نداشته باشند. بعضی از آن‌ها نیز هیچ گونه اعضای بدن دیگری ندارند و بنابراین نیازی به قلب هم نیست. مجله دلتا در این مطلب به معرفی حیواناتی که قلب ندارند می‌پردازد.

عروس دریایی

عروس دریایی یکی از مخلوقات بسیار زیبا است و هیچ گونه قلب و هیچ خون رسانی در کل بدنش وجود ندارد. عروس دریایی جز بزرگ‌ترین حیوانات بدون قلب با فاصله زیاد از لحاظ سایز محسوب می‌شود. نکته جالب توجه این است که این موجود دریایی مغز هم ندارد پس می‌توان آن را موجود بدون قلب و مغز نامید.

حیواناتی که قلب ندارند ، عروس دریایی

کرم پهن

کرم پهن هیچ جریان خون و هیچ سیستم تنفسی و قلبی در بدن ندارد. غذا و اکسیژن در بدن کرم پهن با حرکت آن به قسمت‌های مختلف می‌رسد و هیچ منبع پمپاژ خون و تغذیه‌ای در بدن او وجود ندارد.

مرجان

مرجان‌ها حیوانات ساده‌تری هستند. شاید این دسته از موجودات شبیه به گل یا گیاه باشند اما در واقع آن‌ها حیوان هستند. حیوانات رنگی که هیچ گونه رگ خونی و قلبی در بدن آن‌ها وجود ندارد.

پنج مورد از مخلوقات دریایی دیگر که قلب ندارند

برخی موجودات دریایی دیگر هم بدون قلب هستند. ساختار این موجودات بسیار ساده است و هیچ گونه اعضایی در بدن آن‌ها وجود ندارد که شامل موارد زیر هستند:

  • ستاره دریایی
  • اسفنج دریایی
  • شقایق دریایی
  • خیار دریایی

پنج مورد از مخلوقات دریایی دیگر که قلب ندارند

پیشنهاد مطالعه: مطلب بلایی که باد کولر خودرو بر سر چشم‌ها می‌آورد را بخوانید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در دانستنی ها

همچنین بخوانید

با میوه یک میلیارد تومانی آشنا شوید!

گران ترین میوه در کل جهان، نوعی ملون ژاپنی است و به پادشاه یوباری مشهور است. برای آشنا شدن…