در این شرایط همه اموال متوفی به زنش می‌رسد

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد.
اموال متوفی که به زنش می‌ رسد

ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می‌رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهره‌مند می‌شوند. البته میزان آن برای همه افراد یکسان نبوده و بسته به عوامل مختلف متفاوت است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع اموال متوفی که به زنش می‌ رسد می‌پردازیم.

وضعیت ارث و مهریه از شوهر فوت شده

همانطور که می‌دانیم طبق قواعد ارث، اشخاصی که جزو وراث زمان فوت متوفی باشند از وی ارث می‌برند. دراین‌صورت این اشخاص جزو گروهی محسوب می‌شوند که در ماترک (اموال به جا مانده) متوفی سهیم هستند. بر اساس قواعد ارث می‌توانند سهم خود را بر دارند.

اما وراث تنها گروه ذی‌نفع در ماترک نیستند و اشخاص دیگری نیز در این گروه قرار می‌گیرند که می‌توانند حق خود را از ماترک وصول نمایند.

از جمله این اشخاص همسر یا زوجه متوفی است. زن نه تنها جزو وراث حین‌الفوت تلقی می‌گردد و با تمامی طبقات ارث (طبقه اول، دوم و سوم) ارث می‌برد بلکه چنانچه شوهر متوفی مهریه وی را پرداخت نکرده باشد، می‌تواند مبلغ مهریه را از ترکه متوفی وصول نماید.

می‌دانیم که مطابق قوانینی که در حال حاضر دارای اعتبار هستند، قبل از این که ترکه متوفی بین وراث تقسیم گردد باید دیونی که متوفی بر عهده دارد از آن پرداخت گردد.

 اموال متوفی

از جمله این دیون مهریه است. دراین‌صورت همسر چنانچه مهریه خود را وصول نکرده باشد و متوفی دارای اموالی باشد می‌تواند به میزان مبلغ مهریه از اموال متوفی را بازداشت نماید. سپس دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه نماید.

این دادخواست باید به طرفیت تمامی وراث تقدیم گردد. زمانی‌که رابطه زوجیت احراز گردد اصل بر عدم پرداخت مهریه است.

وراث اگر دلیلی بر پرداخت مهریه دارند باید آن را در دادگاه ارائه نمایند درغیراین‌صورت دادگاه حکم بر پرداخت مهریه از ماترک متوفی خواهد داد. نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پرداخت دیون مقدم بر پرداخت حق وراث است و تا زمانی‌که دیون متوفی پرداخت نگردیده است وراث حقی نسبت به ترکه ندارند.

بنابراین چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم‌الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمی‌برند.

مطالبه ارث

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب این موارد را هرگز در ازدواج شرط نکنید، به ضرر شماست را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات رابطه مرد متاهل با زن شوهردار

گاهی رابطه جنسی میان زن و مرد از نوع زنا بوده و گاهی نیز رابطه جنسی کمتر از حد زنا است. به…