نکات مهم درباره حقوق زن یا مرد شاغل بعد از فوت

۱۱
6
زمان مطالعه: 2 دقیقه
از سوالاتی که بسیار پرسیده می‌شود آن است که حقوق و مستمری زن یا مرد شاغل بعد از فوت به چه کسانی می‌رسد؟
حقوق افراد شاغل بعد از فوت

افراد شاغل اگر تحت پوشش خدمات بیمه باشند شامل یکی از این دو دسته می‌شوند. این افراد یا جزو کارگران یا کارمندان دولت هستند. کارگران طبق قانون کار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های دولتی قرار دارند. این افراد پس از بانشستگی مورد حمایت صندوق بازنشستگی کشوری هستند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع حقوق افراد شاغل بعد از فوت می‌پردازیم.

شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر متوفی خود

بر اساس قوانین تامین اجتماعی و به استناد بند ۱ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی: «عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.» از جمله بازماندگان واجد شرایطی متوفی است که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت. نکته مهم که باید توجه شود آن است که به موجب بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مقرر داشته است: «زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست» منسوخ شده و از بین رفته است. بنابراین می‌توان گفت، در حال حاضر زن متوفی اگر ازدواج مجدد هم کرده باشد از مستمری شوهرش بهره‌مند می‌شود.

حقوق افراد شاغل

آیا اگر زن خودش شاغل باشد نیز حقوق شوهر متوفی به وی تعلق می گیرد؟

درصورتی‌که زن نیز شاغل باشد یا بازنشسته شده باشد، دریافت حقوق بازنشستگی یا مستمری متعلق به زن متوفی، از استثنائات زن برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی نیست و مانع از دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی نمی‌شود.

شرایط مرد برای دریافت حقوق زن متوفی خود

شوهر برای دریافت حقوق زن کارمند خود بعد از ‌‌‌‌‌فو‌تش ‌‌می‌بایست حتما بالای شصت سال سن ‌داشته باشد و برای انجام کار ناتوان باشد.

مستمری فرد فوت شده

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب نحوه تقسیم ارث پدری بین فرزندان و والدین را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…