شرایطی که به مستاجران اجازه فسخ قرارداد را می‌دهد

۵
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
قرارداد اجاره از عقود لازم است که نمی‌‌توان آن را فسخ کرد مگر در شرایطی خاص که مستاجر امکان فسخ این قراداد را دارد.
اجازه فسخ قرارداد اجاره

با افزایش روزافرون قیمت مسکن، بسیاری از افراد جامعه افدام به اجاره خانه می‌کنند. بنابراین آگاهی افراد از قوانین و مقررات اجاره امری بسیار مهم است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط اجازه فسخ قرارداد اجاره می‌پردازیم.

فسخ کردن قرارداد اجاره

در برخی موارد و هنگام انعقاد قرارداد اجاره، مستاجران این امکان را دارند که از دادگاه درخواست فسخ را کنند.

  • ماده ۴۱۵ قانون مدنی یکی از مواردی است که مستاجر می‌تواند طبق آن قراداد اجاره را فسخ کنند. طبق این ماده اگر ملک و خانه‌ای که اجاره می‌شود با اوصاف و شرایطی که در قرارداد ذکر شده‌ است منطبق نباشند، مستاجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.
  • اگر در مدت زمان اجاره، عیبی در ملک مورد اجاره رخ دهد، به‌گونه‌ای که دیگر امکان استفاده از این ملک و خانه نباشد همچنین امکان رفع کردن آن عیب نیز وجود نداشته باشد، مستاجر می‌تواند تقاضای فسخ کند.
  • البته در مواردی هم که مطابق شرایط اجاره، حق فسخ مستأجر وجود داشته باشد او می‌تواند این اقدام را انجام دهد.
  • از دیگر مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد زمانی است که مستاجر قبل از پایان قرارداد فوت کند، وارثان متوفی می‌توانند توافق کنند تا قرارداد را فسخ کنند. به یاد داشته باشید تمام وارثان باید درخواست فسخ داشته باشند.
  • یکی‌ دیگر از موارد فسخ توسط مستاجر زمانی است که مورد اجاره کلا یا جزئا خراب شده باشد و این در حالی باشد که امکان تعمیر آن وجود نداشته باشد یا برای بهداشت، سلامت روان مضر باشد، در این شرایط  مستاجر می‌تواند درخواست فسخ قرارداد را کند.
  • فسخ کردن قرارداد اجاره

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب اگر مستاجر فوت کند، تکلیف قرارداد اجاره چه می‌شود؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اگر به این نکات حقوقی توجه کنید، ازدواجی موفق دارید

شرایط عقد ازدواج هم بسیار مهم هستند، به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست…