نحوه تقسیم ارث پدری بین فرزندان و والدین

۵
2
زمان مطالعه: 2 دقیقه
پس از فوت پدر سوالات بسیاری در مورد اموال برجا مانده از متوفی، پرسیده می‌شود. بنابراین آگاهی از نحوه تقسیم ارث برای افراد جامعه امری بسیار مهم است.
نحوه تقسیم ارث پدری

یکی از اختلافات بسیار رایج که در دادگاه‌ها دیده می‌شود، اختلافات مربوط به تقسیم ارث است. میزان سهم‌الارث هر یک از بازماندگان در قانون مشخص شده است. یکی از بهترین راه‌ها برای تقسیم ارث توافق کردن وراث است، درغیراین‌صورت تقسیم توسط مراجع قضایی انجام می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نحوه تقسیم ارث پدری می‌پردازیم.

تقسیم ارث پدر در حالات مختلف

تقسیم ارث پدر در صورت وجود پدر و مادر وی

اگر مردی فوت کند و این فرد فرزند مشروع نداشته باشد، تنها پدر و مادر وی زنده باشند، طبق ماده ۹۰۶ قانون مدنی تقسیم ارث به شرح زیر است:

  • اگر یکی از پدر و مادر زنده باشند تمام اموال برجا مانده به وی می‌رسد.
  • زمانی‌که هر دو (پدر و مادر متوفی) زنده باشند، سهم مادر یک‌سوم بوده و تمام باقی‌مانده اموال به پدر می‌رسد.

تقسیم ارث پدر در صورت وجود فرزندان وی

اگر فردی فوت کند و پدر و مادر وی در قید حیات نباشند اما متوفی دارای فرزند یا فرزندانی باشد، مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، تقسیم ارث پدر به‌صورت زیر است:

  • اگر پدر فوت شده دارای یک فرزند باشد: در این حالت فرزند (اعم از دختر یا پسر) تمام اموال پدر خود را به ارث می‌برد.
  • پدر فوت شده دارای چند فرزند باشد (همه دختر یا همه پسر باشند): در این حالت تمام اموال به‌صورت مساوی بین فرزندان تقسیم می‌شود.
  • اگر پدر فوت شده دارای چند فرزند متفاوت باشد (برخی دختر، برخی پسر): در این فرض پسران دو برابر دختران ارث می‌برند.

تقسیم ارث پدری

تقسیم ارث پدر در صورت وجود فرزندان و پدر و مادر وی

  • اگر وارثان پدر فوت شده، پدر و مادر و یک فرزند دختر باشند: دراین‌صورت، به موجب ماده ۹۰۸ قانون مدنی، سهم‌الارث مادر از فرزند و سهم‌الارث پدر از وی، یک ششم بوده و یک دوم، سهم دختر است. باقی‌مانده اموال به نسبت سهم هر یکی از افراد میان پدر و مادر و دختر تقسیم می‌شود.
  • وارثان پدر فوت شده، عبارت‌اند از پدر و مادر و چند دختر:  در این حالت، به موجب ماده ۹۰۹ قانون مدنی، سهم هر یک از پدر و مادر، یک ششم اموال بوده و دو سوم اموال، سهم‌الارث دختران است.
  • اگر بازماندگان پدر فوت شده، پدر و مادر و دختران و پسران وی باشند: دراین‌صورت، طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، سهم هر یک از پدر و مادر، یک ششم بوده و بقیه اموال، به فرزندان وی می‌رسد. (سهم پسر دو برابر دختر است)

تقسیم ارث پدر در حالت وجود همسر

زمانی‌که پدری فوت می‌کند و هنگام فوت دارای همسر دائمی باشد، تقسیم ارث پدر طبق ماده ۹۱۳ قانون مدنی به شرح زیر است: اگر فرد فوت شده دارای فرزند باشد، سهم همسر وی یک‌هشتم اموال است. اگر فرد فرزندی نداشته باشد همسر وی یک‌چهارم اموال را به ارث می‌برد.

نحوه تقسیم ارث

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مادرشوهر بیشتر ارث می‌برد یا همسر متوفی را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا می‌توان سرویس طلای همسر را از وی پس گرفت؟

مرد ممکن است در طول زندگی مشترک برای همسر خود طلاهایی را خریداری کرده باشد. پس گرفتن طلا ا…