مجازاتی شدید برای این سرقت در نظر گرفته شده است

۳
2
زمان مطالعه: 3 دقیقه
در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم شده است. هر کدام از این سرقت‌ها مجازات مخصوص به خود را دارند.
مجازات شدید سرقت حدی

سرقت حدی، سرقتی با مجازات حدی است که شرایط آن در قانون بسیار دقیق ذکر شده و مجازات آن بسیار سنگین است. مجازات برای سرقت حدی دارای مراحل مختلفی است. این مجازات برای فردی که بار اول مرتکب جرم شده است با کسی که برای بار چندم اقدام به جرم کرده است تفاوت دارد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات شدید سرقت حدی می‌پردازیم.

شرایط سرقت حدی

قانون‌گذار در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی جدید، شرایط سرقت حدی را مشخص کرده است. در این شرایط مجازات سرقت، حدی می‌شود در غیر‌این‌صورت مجازات آن تعزیری است.
 • شی مسروق (سرقت شده) شرعا مالیت داشته باشد. یعنی مالی که دزدیده می‌شود باید از نظر حقوقی ارزش مالی داشته باشد.
 • مال مسروق در حرز باشد. حرز یعنی مکان مناسبی که عرفا مال در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. مانند گاو صندوق.
 • سارق هتک حرز کند. هتک یعنی از میان برداشتن؛ هتک حرز یعنی از بین بردن محل نگهداری مال مانند باز کردن یا شکستن قفل گاو صندوق.
 • سارق مال را از حرز خارج کند. یعنی بعد از هتک حرز، خود سارق باید مال را از آن خارج کند تا سرقت حدی محسوب شود.
 • هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
 • سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 • ارزش مال مسروق در زمان خارج کردن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 • مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
 • سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 • صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند.
 • صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 • مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
 • این مال سرقت شده قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
 • مال مسروق، خودش یک مالی که قبلا سرقت یا غصب شده است، نباشد.

مجازات شدید سرقت حدی

مجازات سرقت حدی برای بار اول

اگر سارق مرتکب سرقت حدی شود مجازات او قطع چهار انگشت دست راست است. قطع انگشتان به‌گونه‌ای است که انگشت شست و کف دست باقی می‌ماند. نکته مهم آن است که اگر سارق دست راست نداشته باشد، به تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

مجازات سرقت حدی برای بار دوم

طبق قانون مجازات اسلامی، اگر سارقی برای بار دوم مرتکب سرقت حدی شود مجازات وی قطع پای چپ از پایین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. اگر سارق پای چپ نداشته باشد، بر حسب مورد قاضی برای او یکی از مجازات‌های تعزیری را در نظر خواهد گرفت.

مجازات شدید برای سرقت حدی

مجازات سرقت حدی برای بار سوم

اگر دست راست سارق برای بار اول و پای چپ سارق برای بار دوم ارتکاب جرم سرقت حدی قطع شود، به مجازات سرقت حدی برای بار سوم محکوم خواهد شد. مجازات سرقت حدی برای مرتبه سوم، حبس ابد است. اگر به مطالبی پیرامون ارث علاقه دارید، به مطلب آیا ارث عمو به شما می‌رسد؟ مراجعه کنید.

مجازات سرقت حدی برای بار چهارم

اگر سارق برای بار چهارم نیز اقدام به سرقت حدی کند، مجازات او اعدام خواهد بود. حتی اگر این سرقت را در زندان انجام دهد باز هم به اعدام محکوم خواهد شد.

سرقت حدی

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب شرایط قسط‌بندی کردن مهریه برای مرد بیکار را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

طلاق از طرف دختر باکره چه شرایطی دارد؟

بسیاری از افرادی که در دوران عقد هستند در مورد طلاق دختر باکره سوال می‌پرسند. در عرف زمانی…