چه زمانی پدربزرگ می‌تواند حضانت کودک را بگیرد؟

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طبق قانون مدنی حضانت فرزندان، نگهداری و تربیت آن‌ها حق والدین است و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد. همچنین والدین نیز موظف به نگهداری از فرزند خود هستند.
حضانت فرزند توسط پدربزرگ

مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» به‌علاوه اینکه مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ‌یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنان است از نگهداری او امتناع کنند.» اما در مواردی همچون فوت والدین، انجام این تکلیف از سوی آنان غیر ممکن خواهد شد. بنابراین، باید شخص دیگری این تکلیف را به عهده گیرد. دراین‌صورت، مسئله حضانت فرزند توسط پدربزرگ یا جد پدری مطرح می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع حضانت فرزند توسط پدربزرگ می‌پردازیم.

حضانت فرزند بعد از فوت یکی از والدین

سوال مهمی که ممکن است در خصوص حضانت فرزندان مطرح شود آن است که تکلیف حضانت فرزندان بعد از فوت والدین چیست؟ در این رابطه، ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی چنین مقرر نموده است: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود.» بنابراین طبق قانون اگر یکی از والدین فوت کند حضانت فرزند با فردی که زنده است خواهد بود و افراد دیگر حقی بر حضانت فرزند ندارند. برای مثال اگر پدر طفل فوت کند حضانت کودک با مادر وی است نه هیچ فرد دیگری.

 حضانت فرزند

حضانت فرزند توسط پدر بزرگ

تکلیف حضانت فرزند بعد از فوت یکی از والدین مشخص شد. اما سوالی که باقی می‌ماند آن است که اگر هر دوی والدین فوت شوند، حضانت به عهده چه کسی است؟ بر اساس قانون در این مورد باید حضانت فرزند توسط پدربزرگ انجام شود و این تکلیف پدربزرگ است که از کودک مراقبت کند. منظور از پدربزرگ، جد پدری یا پدربزرگ پدری است؛ نه مادری.

علاوه بر مورد ذکر شده در یک صورت دیگر هم ممکن است که حضانت پدربزرگ موضوعیت پیدا کند و آن حالتی است که پدر فوت کرده باشد و مادر کودک صلاحیت اخلاقی کافی جهت بر عهده گرفتن حضانت را نداشته باشد. (مانند اعتیاد مادر یا مسائلی از این قبیل) در این حالت پدربزرگ می‌تواند برای سلب حضانت از مادر اقدام نماید. دراین‌صورت دادگاه این تصمیم را طبق مصلحت کودک می‌گیرد و ممکن است که حضانت فرزند به عهده پدربزرگ قرار گیرد.

دریافت حضانت فرزند

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب چگونه می‌توان مهریه را بعد از عقد تغییر داد؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

تفاوت مجازات رابطه نامشروع، برای افراد متاهل و مجرد

قانون‌گذار با تکیه بر قواعد شرع و همچنین با توجه به اوضاع و احوال جامعه جرائمی مانند زنا و…