چه زمانی زن مستحق دریافت نفقه نیست؟

۳
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
پرداخت و تامین نفقه زن در عقد دائم از جمله وظایف و تکالیف مرد است. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که محدوده این تکلیف تا کجا است؟ و چه زمانی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟
پرداخت نکردن نفقه زن

نفقه نیازها و هزینه‌های زن است. این هزینه‌ها بر عهده مرد قرار دارد. مثل البسه، غذا، اثاث منزل، مسکن، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و همچنین در صورت نیاز به خدمتکار به خاطر عادت یا نقص عضو یا بیماری که مالکیت آن به زن می‌رسد و شوهر مکلف به فراهم کردن آن‌ها بر اساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی همسر خود است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع پرداخت نکردن نفقه زن می‌پردازیم.

پرداخت نفقه

به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود که از جمله آن وظایف خاص و عام زناشویی یا در اصطلاح حقوقی تمکین زوجه نسبت به همسر خود است.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند:

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

بنابراین با فرض مذکور پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است. چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.

 پرداخت نکردن نفقه

اما این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد. این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

همانطور که گفته شد، مرد در قبال همسر دائم خود تکلیف به پرداخت نفقه و تامین مخارج دارد اما چنانچه به این وظیفه مهم خود در قبال همسرش عمل نکند و نفقه و مخارج وی را بدون دلیل موجه و مشروع تامین نکند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده مستقر در محل سکونت و اقامت خود با تقدیم دادخواستی که دارای فرم چاپی مخصوص است، الزام شوهرش را به پرداخت نفقه ماهیانه و نیز نفقه معوقه (گذشته) از دادگاه بخواهد.

 عدم پرداخت نفقه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا زن بعد از طلاق، می‌تواند درخواست مهریه کند؟  مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

هیچ راه برگشتی برای مردان، در این نوع طلاق نیست

طلاق بائن در واقع به طلاقی گفته می‌شود که مرد نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند. …