طلاق از طرف مرد چه معایبی دارد؟

۴
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
با توجه به قانون مدنی و همچنین قانون حمایت از خانواده در ایران حق طلاق با مرد است. بنابراین مرد در هر زمان و با توجه به شرایطی که در قانون آمده است می‌تواند نسبت به طلاق دادن همسر خود اقدام کند.
معایب طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی این‌گونه پیش‌بینی شده است : «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» اکثر افراد با استناد به این ماده تصور می‌کنند که هیچ مانعی برای طلاق دادن زن وجود ندارد. این در حالی است که این دسته افراد از معایب طلاق از طرف مرد اطلاعاتی ندارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع معایب طلاق از طرف مرد می‌پردازیم.

آوردن دلایل محکمه پسند برای طلاق

یکی از مهم‌ترین معایب طلاق از طرف مرد که به موجب تغییر قانون ایجاد شد به این شرح است:

مرد نیز مانند زن باید هنگام درخواست طلاق، دلایل اعسار و دشواری در زندگی خود را برای دادگاه بیان کند. یعنی ذکر کند که به چه علتی زندگی برای او دشوار شده است و قادر به ادامه زندگی با همسر خود نیست.

پرداخت مهریه

یکی دیگر از معایب طلاق از طرف مرد این است که اگر مرد درخواست داده باشد مهریه زن باید به‌طور کامل پرداخت شود. تا بر سر تمامی دیون مرد به زن توافق صورت نگیرد دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق نمی‌کند. در ادامه ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده چنین گفته شده است:

«ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زن است. طلاق در صورت رضایت زن  یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار مرد یا قسط‌بندی مهریه نیز ثبت می‌شود.»

تادیه نفقه و اجرت‌المثل

وقتی از معایب طلاق از طرف مرد صحبت می‌کنیم، پرداخت تمامی حقوق زن مد نظر است. در هنگام طلاق، زن مستحق دریافت اجرت‌المثل ایام زوجیت است. اجرت‌المثل برای کارهایی است که خارج از وظایف همسری بوده ولی او انجام داده است.

مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت‌المثل ایام زوجیت این‌گونه تعریف می‌شود:

«چنانچه زن کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور مرد و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.»

معایب طلاق

تقسیم اموال مرد با زن بعد از طلاق

در هنگام عقد نکاح برخی از زوجین به‌صورت شروط ضمن عقد، تنصیف دارایی (نصف شدن دارایی) را امضا می‌کنند. این شرط به گونه‌ای است که اگر مرد بخواهد همسر خود را بدون دلیل موجه همچون کوتاهی در امور زناشویی یا سوءرفتار طلاق بدهد، باید تا نیمی از دارایی‌های خود را به همسرش ببخشد. این مورد که تنصیف دارایی نام دارد و به عنوان معایب طلاق از طرف مرد مطرح می‌شود، تنها در صورت تمکین زن اجرا خواهد شد.

بارداری زن

به‌طورکلی بارداری مانعی برای دریافت حکم طلاق است. با این وجود اگر طرفین هر دو رضایت داشته باشند حکم طلاق با وجود بارداری نیز صادر می‌شود. اما در طلاق یک‌طرفه چنین نیست. مهم‌ترین معایب طلاق از طرف مرد این است که اگر همسر او باردار باشد، دادگاه در صدور حکم طلاق تعلل می‌کند. اگر همسر مرد حامله باشد و از طریق گواهی بارداری این مورد را به دادگاه اثبات کند، صدور حکم طلاق به شدت دشوار می‌شود.

 طلاق از طرف مرد

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب اجازه ازدواج این زنان با دولت است! را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

با این افراد هرگز نمی‌توان ازدواج کرد

ازدواج نهادي مدنی در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي است از…