مجازات فریب دادن طرف مقابل در انواع معاملات

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
معاملات ملکی برای طرفین سود زیادی به همراه دارد به همین دلیل ممکن است یکی از آن‌ها را ترغیب به فریب دیگری جهت کسب سود بیشتر نماید.
مجازات فریب دادن افراد در معاملات

بر اساس قوانین اگر یکی از طرفین معامله، برای فریب دیگری وصفی را به ملک خود نسبت دهد که در آن موجود نیست یا عیوب ملک را پنهان کند تدلیس کرده است. به عنوان مثال اگر دیوار ملک رطوبت داشته باشد و خرابی ایجاد کرده اما با اثاث منزل آن را پنهان کرده باشد مرتکب تدلیس شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات فریب دادن افراد در معاملات می‌پردازیم.

تدلیس چیست؟

بر اساس قوانین اگر یکی از طرفین معامله برای فریب دیگری وصفی را به ملک خود نسبت دهد که در آن موجود نیست یا عیوب ملک را پنهان کند تدلیس کرده است. به عنوان مثال اگر دیوار ملک رطوبت داشته باشد و خرابی ایجاد کرده اما با اثاث منزل آن را پنهان کرده باشد مرتکب تدلیس شده است.

ویژگی‌های تدلیس

  • عملیات تدلیس باید فریبکارانه باشد.
  • تدلیس به نحوی باشد که موجب رغبت فرد فریب خورده به انجام معامله شود و ضرر قابل توجهی به او وارد کند.

اثر تدلیس بر معاملات ملکی

  • اگر در اثر تدلیس فرد معامله را انجام دهد و متضرر گردد می‌تواند با استناد به خیار تدلیس معامله را فسخ کند.
  • هنگامی که طرفین بر سلامت ملک توافق کنند اما ملک دارای عیوب باشد ولی عامدانه نسبت به آن سکوت شود ممکن است تدلیس محسوب گردد.
  • اگر فریب به نحوی باشد که منجر به ایجاد اشتباه موثر در عقد شود قرارداد باطل است و نوبت به فسخ نمی‌رسد.

مجازات فریب دادن افراد

طرفین دعوی

  • اگر تدلیس از جانب فروشنده باشد، وی خوانده دعوی تلقی شده و مشتری حق فسخ خواهد داشت.
  •  اگر خریدار نسبت به ثمن معامله تدلیس نموده باشد فروشنده در اینجا خواهان محسوب می‌گردد و حق فسخ برای او ثابت می‌شود.
  • اما اگر تدلیس از جانب شخص ثالث واقع شود و این اقدام بدون تبانی با فروشنده انجام شده باشد، اختیار فسخ برای خریدار ایجاد نمی‌کند. چرا که موجب ورود زیان به فروشنده بی‌گناه می‌شود. به عنوان مثال دلال معاملات ملکی با بیان اوصاف غیر‌واقعی درباره یک ملک منجر به ترغیب خریدار برای معامله ملک شود. در‌این‌صورت خریدار نمی‌تواند از حق فسخ استفاده کند. اما اگر فروشنده و دلال با یکدیگر تبانی کرده باشند خیار فسخ برای خریدار ثابت است.

دادخواست تایید فسخ قرارداد

برای تقدیم دادخواست ابتدا باید قرارداد بر اساس خیار تدلیس فسخ شود. سپس ذینفع، دادخواست تایید فسخ قرارداد را در دادگاه طرح کند. لازم است بدانید حق فسخ در تدلیس فوری است و تاخیر در اعلام، منجر به اسقاط حق فسخ است. به بیان دیگر باید سریع اعلام تدلیس و فریب در معامله شود.

افراد در معاملات

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب در قرارداد اجاره دردسر برای خودتان درست نکنید را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

ارث مرد از زن در صورت نداشتن فرزند چقدر است؟

زن و شوهر، از جمله افرادی هستند که به واسطه سبب، از یکدیگر ارث می‌برند و میزان سهم‌الارث ه…