قاتل در این شرایط، ارث می‌برد

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
به حکم ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث محروم می‌شود مگر در شرایطی خاص.
شرایط ارث بردن قاتل

جرم قتل از جمله جرایمی است که شدیدترین مجازات را در تمام جوامع به خود اختصاص داده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع  شرایط ارث بردن قاتل می‌پردازیم.

شرایط قتلی که مانع از ارث بردن می‌شود

  • عمدی بودن قتل: منظور از عمد، داشتن علم و آگاهی از ارتکاب فعل به منظور رسیدن به نتیجه است.
  • وقوع قتل از طرف وراث: وارث فرد، وی را به قتل رسانده باشد.
  • نامشروع بودن قتل: تنها قتلی مانع از ارث است که از روی عمد و ظالمانه (ناحق) واقع شود.

قاتل در این شرایط ارث می‌برد

  • قتل عمدی به حق و به حکم قانون

درصورتی‌که قتل عمدی مورث (ارث گذارنده) به حکم قانون یا برای دفاع باشد، قاتل ممنوع از ارث نخواهد شد. مثل سربازی که در میدان جنگ، مورث خود را که در صف دشمن است به قتل برساند. اگر به مطالب ارث علاقه دارید به مطلب پسران در این شرایط نصف دختران ارث می‌برند مراجعه کنید.

  • ارتکاب قتل درمقام دفاع

ارتکاب عملی بر حسب ضرورت، از طرف شخص در برابر یک حمله نامشروع و به منظور نجات خود یا دیگری تعریفی است که از دفاع مشروع می‌شود. در ماده ۸۸۱ قانون مدنی آمده، درصورتی‌که قتل عمدی مورث برای دفاع باشد ممنوعیتی برای ارث‌بری ایجاد نمی‌کند. این رفع ممنوعیت از ارث‌بری، هم برای وقتی است که قتل مورث برای دفاع از نفس، مال یا آبروی خویش باشد و هم برای دفاع از نفس، عرض، ناموس و مال دیگری.

  •  قتل درفراش

هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد غریبه مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال (در حال رابطه جنسی)، آنان را به قتل برساند. نظر به اینکه مرد در صدد دفاع از ناموس برآمده و دفاع وی مشروع قلمداد می‌گردد، بنابراین از ممنوعیت از ارث‌بری معاف است. (در این شرایط نیز شوهر از زن خود که به قتل رسانده ارث می‌برد).

 ارث بردن قاتل

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با مطالب حقوقی مطلب آیا مجازات خوردن مشروبات الکلی تخفیف دارد؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در عقد موقت از چه راهی می‌توان مهریه‌ را دریافت کرد؟

مطالبه مهریه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، حق مسلم و غیر قابل انکار زن است. مهریه در عق…