تنها در این شرایط می‌توانید نام خانوادگی خود را تغییر دهید

۹
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
از سوالات پر تکراری که از ما پرسیده می‌شود آن است که در چه شرایطی می‌توان نام خانوادگی خود را تغییر داد؟ آیا برای این امر باید به دادگاه مراجعه کرد؟
شرایط تغییر نام خانوادگی

شناسنامه، سندی رسمی و از جمله مدارک هویتی است که هر فرد، باید از آن برخوردار باشد. سازمان ثبت احوال، مرجعی است که اقدام به صدور شناسنامه المثنی، صدور شناسنامه برای نوزادارن و سایر افراد متقاضی شناسنامه می‌نماید. اطلاعاتی نظیر نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، نام پدر و مادر هر فرد، از جمله اطلاعات مندرج در هر شناسنامه، در بدو صدور است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط تغییر نام خانوادگی می‌پردازیم.

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

شرایط متقاضی تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

 • اولین شرط از شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه برای متقاضی، این است که ۱۸ سال به بالا باشد. درصورتی‌که کمتر از ۱۸سال است، دارای حکم رشد باشد.
 • درصورتی‌که نام خانوادگی پدر شخص زیر ۱۸سال، تغییر نموده باشد و پدر یا جد پدری، قصد تغییر نام خانوادگی شخص زیر ۱۸سال را داشته باشند، باید شناسنامه خود را ارایه دهند تا بتوانند با طی کردن نحوه و مراحل تغییر و در صورت وجود شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، اقدام به این امر نمایند.
 • درصورتی‌ که قیم یا وصی، برای طی کردن مراحل تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، جهت اطفال تحت سرپرستی خود، اقدام می نماید، باید مدارک مثبت سمت خود را ارایه دهد.

  شرایط نام خانوادگی مورد درخواست فرد، برای تغییر

 • نام‌ خانوادگی، از واژه‌‌های نامناسب باشد. مانند: بیچاره، گدا و امثال آن.
 • نام‌ خانوادگی، بیش از دو کلمه باشد. مانند: خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیر لنگرودی و نظایر آن.
 • نام‌ خانوادگی، از واژگان خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد. مانند : علی‌ اف، یوهانسون ، چارلتون و نظایر آن.
 • نام‌ خانوادگی، از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزش‌‌های فرهنگ اسلامی باشد. مانند : بی‌ دین، شیطان‌ پرست و نظایر آن.
 • نام‌ خانوادگی، از واژه‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد. مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن.
 • نام‌ خانوادگی، از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.
 • هرگاه، محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام‌ خانوادگی، موجب ننگ و سرافکندگی باشد.
 • هرگاه، تغییر نام‌ خانوادگی، به منظور وحدت با نام‌ خانوادگی پدر، جد پدر، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.

نکته: تغییر نام‌ خانوادگی، به منظور وحدت با نام‌ خانوادگی مردی که مادر، پس از فوت پدر طفل، طبق مقررات ایران، رسما با وی ازدواج نموده است، با رعایت سایر مقررات مربوطه، بدون شکال است.

تغییر نام خانوادگی

مرجع صالح برای تغییر نام خانوادگی

در خصوص مرجع صالح، جهت مراجعه برای عوض کردن فامیلی، باید گفت: به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح، جهت انجام مراحل تغییر نام خانوادگی، از دادگاه، به سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه تغییر یافته است.

نحوه و مراحل تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، بدین صورت است که فرد متقاضی، باید پس از پر کردن فرم درخواست تغییر نام خانوادگی، به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود، مراجعه نماید. مدارک لازم، جهت تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، شامل موارد زیر هستند:

 • اصل شناسنامه و دو سری کپی از آن.
 • ارایه اجازه‌نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، از پدر یا جد پدری، درصورتی‌که قصد استفاده از نام خانوادگی تغییر یافته آن‌ها را دارید.
 • اجازه‌نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست، درصورتی‌که قصد استفاده از نام خانوادگی اشخاصی را دارید که نام خانوادگی آن‌ها، دارای حق تقدم است.

شرایط تغییر نام

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، هرگز بدون دانستن این نکات قرارداد تنظیم نکنید   را مطالعه کنید

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

تفاوت مجازات رابطه نامشروع، برای افراد متاهل و مجرد

قانون‌گذار با تکیه بر قواعد شرع و همچنین با توجه به اوضاع و احوال جامعه جرائمی مانند زنا و…