شوهر چه قدر از زن خود ارث می‌برد؟

۱۱
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
میزان سهم‌الارث هریک از وراث، با توجه به شرع، در قانون مدنی بیان شده است. ارث هریک از وراث، بسته به اینکه در کدام یک از طبقات و درجات ارث قرار دارند، متفاوت است.
میزان ارث شوهر از زن

ارث، عبارت است از تمام دارایی‌های یک فرد، اعم از طلب‌ها، بدهی‌ها، کلیه اموال منقول و غیر منقول که پس از فوت، از وی به جا می‌ماند. قانون مدنی، در ماده ۸۶۱خود، موجبات ارث را سبب و نسب دانسته است. رابطه سببی، مانند رابطه زوجیت است که به واسطه عقد نکاح، میان طرفین ایجاد می‌شود. رابطه نسبی، رابطه خونی نظیر رابطه مادر و فرزندی، رابطه پدر و فرزندی و سایر موارد است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع میزان ارث شوهر از زن می‌پردازیم.

سهم مرد از ارث زن در صورت داشتن فرزند

به موجب قانون مدنی، زوجین از یکدیگر ارث می‌برند، مگر اینکه موانع ارث، نظیر کفر، لعان، قتل و سایر موارد مندرج در قانون وجود داشته باشد.

بر اساس ماده ۹۴۰قانون مدنی، درصورتی‌که ازدواج دائمی باشد و نکاح در زمان مرگ برقرار باشد، زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد. سهم مرد از ارث زن، در صورت داشتن فرزند از سوی زن و دائمی بودن ازدواج، برابر است با یک چهارم ترکه زن. این میزان که در ماده ۹۱۳قانون مدنی، بیان شده است، برگرفته از شرع مقدس است.

بر اساس قانون مدنی، میزان سهم‌الارث زن از شوهر، درصورتی‌که شوهر فوت شده او، فرزندی داشته باشد یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول و یک هشتم از کلیه اموال منقول است. در صورت تعدد همسران، یعنی درصورتی‌که متوفی، چندین همسر داشته باشد، این میزان باید به تساوی، میان آنان تقسیم گردد. اگر به مباحث ارث علاقه دارید به مطلب فقط در این شرایط خواهر و برادر ارث می‌برند مراجعه کنید.

 میزان ارث شوهر

سهم مرد از ارث زن در صورت نداشتن فرزند

سهم مرد از ارث زن، در صورت نداشتن فرزند از سوی زن در نکاح دایم، برابر با یک دوم کل ترکه زن است. یعنی، میزان سهم‌الارث شوهر از زن، نیمی از دارایی‌های همسر فوت شده او خواهد بود. مابقی ترکه، بنا بر سهم مشخص شده در قانون مدنی، میان مابقی وراث، تقسیم خواهد شد.

قانون مدنی، در خصوص سهم‌الارث زن، در صورت نبود فرزند از طرف شوهر نیز تعیین تکلیف نموده است. بر اساس قانون مدنی، میزان سهم‌الارث زن از شوهر متوفی خود، درصورتی‌که مرد، هیچ فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول و یک چهارم از کلیه اموال منقول است.

 ارث شوهر از زن

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مطلب، شرایط ارث بردن پدر از فرزند را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

این چند کلاهبرداری هنگام معامله خودرو را جدی بگیرید

جرم کلاهبرداری در خرید و فروش ماشین، عبارت است از اعمال متقلبانه توسط شخص کلاهبردار (اعم ا…