در این شرایط ارث متوفی به خواهر و برادرش می‌رسد

۶
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
افرادی که با متوفی قرابت نسبی (مانند فرزند) یا قرابت سببی (مانند زوج یا زوجه) دارند، با توجه به درجه و قرابت (نزدیکی) در طبقات مختلفی قرار می‌گیرند که با توجه به طبقه و جایگاه‌شان میزان سهم‌الارث هر یک متفاوت خواهد بود.
ارث خواهر و برادر

از جمله کسانی که از فرد فوت شده ارث می‌برند خواهر و برادر متوفی هستند که در دسته دوم طبقه بندی وراث قرار می‌گیرند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع ارث خواهر و برادر می‌پردازیم.

طبقات ارث

طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه)
درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی
دوم: اولاد اولاد (نوه‌ها)
سوم: اولاد اولاد اولاد (نبیره‌ها)
طبقه دوم: اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها
درجه اول: جد (پدر پدر و پدر مادر) و جده (مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
دوم: پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر
طبقه سوم: عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی) وخالات (خاله) و اولاد آن‌ها
درجه اول: عمو و عمه و خاله و دایی درجه (درجه اول) و اولاد آن‌ها (درجه دوم)
دوم: عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر (درجه اول) و فرزندان آن‌ها (درجه دوم)

 ارث بردن

خواهر و برادر در چه حالتی از متوفی ارث می‌برند؟

با وجود خواهر و برادر متوفی دیگر فرزندان آن‌ها شامل وراث نخواهند بود. تا زمانی‌که حتی یک نفر از طبقه دوم وجود داشته باشد به طبقه بعد ارثی نخواهد رسید.

طبق قانون ارث اگر وراث متوفی فقط یک خواهر یا یک برادر باشد همه ارث به او خواهد رسید. اما اگر چند خواهر یا چند برادر باشند ارث به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. ولی اگر وراث برادر و خواهر پدری (از پدر مشترک) متوفی باشند سهم برادر‌ها دو برابر خواهر‌ها خواهد بود.

در قانون تقسیم ارث اگر وراث متوفی خواهر و برادرانی باشند که از نظر مادری اشتراک دارند نه پدری مال به طور مساوی بین خواهر و برادران تقسیم می‌شود. دیگر برادران دو برابر خواهران از ارث سهم نخواهند داشت بلکه سهم هریک مساوی با دیگران خواهد بود.

وراث متوفی اگر هم خواهران و برادران پدری و مادری باشند(در پدر و مادر مشترک) مال را به شش قسمت تقسیم کرده یک قسمت به خواهر و برادر مادری و مابقی به خواهر و برادر پدری به نسبت هر برادر دو برابر خواهر خواهد رسید.

در مورد ارث بردن خواهر و برادر از متوفی فرقی نمی‌کند متوفی مرد یا زن باشد و اگر متوفی خواهر و برادری نداشته باشد ارث به فرزندان خواهر و برادر‌های او خواهد رسید.

نحوه ارث بردن فرزندان خواهر و برادر

اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه (فرزند خواهر و برادر) قائم مقام آن‌ها شده و همراه با پدربزرگ و مادربزرگ ارث می‌برند. در این‌صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه (فرزندان برادران) بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل سهم کسی را می‌برد که به  واسطه او به میت می‌رسد.

یعنی فرزند خواهر حتی اگر پسر باشد به میزان یک دختر ارث می‌برد و فرزند برادر حتی اگر دختر باشد دو برابر و اندازه یک پسر ارث می‌برد.

 دریافت ارث خواهر و برادر

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب در این موارد زنان محروم از مهریه هستند را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

زنا چگونه باعث اعدام افراد می‌شود؟

مجازات اعدام برای زنا یکی از انواع مجازات‌ها برای رابطه نامشروع و زنا است. زنا از جمله گنا…