شرایطی که عمه و عمو هم از شما ارث می‌برند

۵
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
قانون مدنی، بر اساس شرع مقدس، سهم‌الارث تمامی وراث متوفی را مشخص کرده و این‌گونه نیست که تمامی وراث، سهم برابری از ارثیه فرد متوفی داشته باشند.
ارث بردن عمه و عمو

افرادی که به موجب قانون، از فرد متوفی ارث می‌برند، مشخص هستند. بر اساس شرع، این افراد، به وراث سببی و نسبی تقسیم می‌شوند. وراث نسبی، دارای نمودار وراث طبقه اول تا آخر بوده و ارث بردن از متوفی، تابع این درجات و طبقات خواهد بود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع ارث بردن عمه و عمو می‌پردازیم.

طبقات ارث

طبقه اول را پدر، مادر، فرزند و نوه تشکیل می‌دهند.

یکی دیگر از طبقات، طبقه دوم است که شامل پدربزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر و فرزندان آن‌ها می‌شود.

طبقه سوم را خاله، عمه، عمو، دایی و فرزندان آن‌ها تشکیل می‌دهند.

سهم‌الارث طبقه سوم

در این پاراگراف ابتدا چند نکته مربوط به سهم‌الارث طبقه سوم را بررسی می‌کنیم سپس سهم هر یک از وراث طبقه سوم را توضیح می‌دهیم.

بهتر است بدانید که خاله، عمه، عمو و دایی در یک درجه قرار دارند و زمانی‌که این افراد حضور داشته باشند دیگر فرزندان آن‌ها ارث نمی‌برند.

در طبقه سوم مانند طبقه دوم ابتدا باید سهم‌الارث خویشان مادری یعنی دایی و خاله را مشخص کرد سپس باقی مانده ارث فرد فوت شده را خویشان پدری یعنی عمه و عمو به قرابت به ارث می‌برند.

در شرایط عادی عمو دو برابر عمه ارث می‌برد مگر در حالتی که عمو و عمه امی باشند یعنی از مادر با متوفی مشترک باشند. دراین‌صورت ارث به تساوی بینشان تقسیم می‌شود.

ارث عمه و عمو

سهم‌الارث خاله و دایی در طبقه سوم به‌صورت مساوی است و فرقی نمی‌کند که ابی (از پدر مشترک با متوفی) یا ابوینی (از مادر و پدر مشترک با متوفی) باشند.

نکته دیگر آن است که اگر دایی و خاله تنها وراث باشند، کل ماترک را به قرابت می‌برند و اگر عمه و عمو هم باشند به میزان یک سوم ارث می‌برند.

ورثه، یکی از وراث طبقه سوم باشد

در صورتی که تنها ورثه متوفی خاله، عمه، عمو، دایی یا یکی از فرزندان آن‌ها باشد تمام ماترک متوفی را به ارث می‌برد.

چند نفر از طبقه سوم حضور داشته باشند

سهم‌الارث طبقه سوم اگر وراث متوفی شامل چند عمو، چند عمه، چند خاله یا دایی باشد به‌ این‌صورت است که تمام ماترک به تساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

ارث بردن

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا کشتن زن خیانتکار مجازات دارد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا با صدای ضبط‌شده می‌توان جرم کسی را ثابت کنیم؟

اثبات جرم با صدای ضبط شده با پیشرفت تکنولوژی بسیار در دادگاه‌ها دیده می‌شود؛ اما نکته مهم …