آیا خطاب کردن افراد با نام حیوانات جرم است؟

۶
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مطابق با قانون، خطاب کردن افراد با الفاظ نادرست و نام حیوانات جرم است و فرد باید مجازات قانونی را طی کند.
مجازات اهانت کردن به افراد

اهانت کردن به هر شکل و با هر واژه‌ای که باشد جرم به حساب می‌آید و اگر افراد یکدیگر را با واژه‌های اهانت آمیز مورد خطاب قرار دهند مطابق با قانون مجازات اسلامی باید مجازات قانونی را طی کنند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات اهانت کردن به افراد می‌پردازیم.

جرم توهین چیست ؟

احترام به آبروی اشخاص مورد توجه قانون‌گذار کشورمان قرار داشته است. نقض آن در قالب جرم توهین و تعیین مجازات برای این جرم مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است.

آیا خطاب کردن افراد با الفاظ نادرست و نام حیوانات جرم است؟

بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک اگر موجب حد قذف نباشد فرد را به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند.

البته منظور از توهین در این ماده توهین ساده است. از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تحقیر آنان شود.

در مقابل خطاب کردن افراد با نام حیوانات هم اگر به قصد توهین باشد از مصادیق بارز توهین محسوب می‌شود بنابراین جرم است. ملاک در تحقق توهین انجام عملی است که موجب تحقیر و سخیف شدن فرد شود.

 مجازات اهانت کردن

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم توهین

  • اولین مرحله شکایت و رسیدگی به جرم توهین، تقدیم شکوائیه توهین است. این شکوائیه باید در دفتر خدمات قضایی ثبت شده و برای دادسرا ارسال شود.
  • بعد از ثبت شکایت توهین و ارسال پرونده به شعبه دادسرا، دادسرا با بررسی محتویات پرونده، چنانچه نظر بر وقوع جرم توهین داشته باشد قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. پس از تایید دادستان و صدور کیفرخواست برای دادگاه ارسال می‌شود.
  • در مرحله دادگاه، وقت رسیدگی تعیین و از طریق سامانه ثنا به طرفین ابلاغ می‌شود. سپس جلسات رسیدگی دادگاه شروع شده و قاضی پرونده توهین به دلایل شاکی و طرف‌مقابل رسیدگی می‌کند. چنانچه نظر بر ارتکاب جرم توسط متهم داشته باشد، حکم بر محکومیت به جرم توهین صادر می‌نماید.
  • حکم محکومیت توهین، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

اهانت کردن به افراد

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب شوخی کردن هم مجازات دارد را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

با انواع کلاهبرداری‌های پیامکی آشنا شوید

کلاهبرداری پیامکی یکی از انواع کلاهبرداری‌ها است. طبق قانون «هرکسی از راه حیله و تقلب و اع…