آیا مهریه زن اول بر زن دوم ارجحیت دارد؟

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مطالبه مهریه پس از فوت مرد یکی از حقوقی است که زن داراست و چنانچه در زمان حیات مرد، مهریه‌ای دریافت نکرده باشد، پس از فوت مرد می‌تواند آن را مطالبه کند.
تفاوت مهریه زن اول و دوم

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زمانی‌که عقد نکاح صورت می‌گیرد، مهریه زنان که حین عقد تعیین شده، ملک زن محسوب می‌شود. یعنی از همان لحظه پس از عقد، زن حق تصرف در آن را دارد. بنابراین مهریه از دارایی‌های زن محسوب می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تفاوت مهریه زن اول و دوم می‌پردازیم.

مهریه زن اول بر زن دوم ارجحیت دارد؟

در ماده ۸۶۹ قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که قبل از تقسیم ترکه ( اموال برجا مانده ) شخص متوفی بایستی یک سری حقوق و دیون او ادا شوند. در بند دوم همین ماده اشاره شده که مهریه نیز یکی از دیون شخص متوفی است. بنابراین چنانچه زن قصد مطالبه مهریه پس از فوت مرد را داشته باشد باید به دادگاه خانواده محل اقامت مراجعه کند. دادگاه از اموال باقی‌مانده مرد، مهریه زن را پرداخت می‌کند.

در مواردی که مردی زن دوم داشته باشد اکثر مردم فکر می‌کنند که مهریه زن اول بر زن دوم ارجحیت دارد. اما این‌گونه نیست. هیچ کدام از زنان مرد فوت شده در گرفتن مهریه بر دیگری ارجحیتی ندارند. حتی مهریه زنی که در عقد دائم مرد فوت شده بوده با مهریه زنی که در عقد موقت مرد فوت شده باشد نیز هیچ‌گونه ارجحیتی ندارد.

زمانی‌که مرد در حیات باشد چنانچه یکی از همسران وی قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد نمی‌تواند از طریق منزل مسکونی مرد که جز مستثنیات دین ( اموال ضروری برای ادامه زندگی) محسوب می‌شود مهریه خود را وصول کند. اما پس از فوت مرد، دیگر بحث مستثنیات دین مطرح نیست. حتی زن دوم هم می‌تواند از کل ماترک ( اموال بر جا مانده ) مرد فوت شده از جمله منزل مسکونی مرد، مهریه خود را وصول کند.

چنانچه اموال مردی که چند زن داشته پس از فوت وی برای پرداخت مهریه همه زنان کافی نباشد، هر زنی که زودتر از دیگر زنان، اموال مرد فوت شده را برای وصول مهریه خود توقیف کرده باشد، در گرفتن مهریه پس از فوت مرد از طریق اموال توقیف شده ارجحیت دار. حتی اگر چیزی برای وصول مهریه دیگر زنان باقی نماند.

 مهریه زنان

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا می‌توان از پدرشوهر نفقه دریافت کرد؟  را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا می‌توان سرویس طلای همسر را از وی پس گرفت؟

مرد ممکن است در طول زندگی مشترک برای همسر خود طلاهایی را خریداری کرده باشد حالا پس گرفتن ط…