ارث زنان بدون فرزند به چه کسانی می‌رسد؟

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
قانون مدنی ایران طی ماده‌های قانونی تکلیف وراث هر متوفی را مشخص و سهم آن‌ها را از ارثیه تعیین کرده است.
ارث زنان بدون فرزند

طبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن و شوهر از همدیگر ارث خواهند برد به شرط آن‌که در زمان فوت همسر در قید حیات باشند. همچنین بینشان عقد دائم جاری بوده باشد. اما تقسیم ارث زن بدون فرزند به چه صورت است؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع ارث زنان بدون فرزند می‌پردازیم.

ارث زن

در رابطه با تقسیم ارث زن بدون فرزند می‌توان گفت، همسر متوفی(زنی که فرزند ندارد) که با وی در ازدواج دائم بوده است و در زمان فوت متوفی در قید حیات بوده در کنار تمام طبقات از وی ارث خواهد برد.

اموالی که قبل از فوت متوفی به‌طور قانونی به وی منتقل شده است دیگر توسط وراث قابل تقسیم نخواهد بود. وجود افراد طبقات ارث باعث نمی‌گردد که همسر متوفی از وی ارثی نبرد.

وقتی زن فوت کند و فرزندی نداشته باشد نصف اموال وی متعلق به همسرش خواهد بود. مابقی ارث و اموال بین بقیه وراث که در طبقات سه‌گانه وراث قرار دارند تقسیم می‌گردد.

اگر هنگام فوت زن، شوهر خودش فرزند داشته باشد و فرزندان از زن فوت شده نباشند باز نصف اموال زن سهم مرد خواهد بود.

هر گاه زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد و به جز همسر وارثی هم نداشته باشد همه اموال وی به همسرش خواهد رسید. اما اگر اولاد داشته باشد یک چهارم اموال به شوهرش و مابقی بین اولاد وی تقسیم خواهد گردید.

برخلاف اینکه اگر زن فوت کند و به جز شوهرش وارثی نداشته باشد همه ارث به شوهر خواهد رسید اگر مردی فوت کند و به جز زنش وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم اموال وی به زن خواهد رسید و مابقی سهم حاکم شرع خواهد بود.

 زنان بدون فرزند

ارث زنان بدون فرزند

در صورت فوت زن بدون فرزند، بعد از پرداخت نصف اموالش به شوهر نیم دیگر اموال اگر پدر و مادرش داشته باشد، به سه قسمت تقسیم شده و سهم مادرش یک سوم و سهم پدرش دو سوم خواهد بود.

نبود افراد هر طبقه از ارث باعث می‌گردد که ارث به افراد طبقه بعد منتقل گردد. وجود حتی یک فرد از هر طبقه مانع به ارث رسیدن اموال به طبقه بعد می‌شود.

اگر مرد زن خود را به قتل برساند از وی ارثی نخواهد برد حتی اگر آن زن بدون فرزند باشد یا وارثی نداشته باشد. در هر حال قتل یکی از موانعی است که باعث می‌گردد فرد از لیست وراث حذف گردد.

اگر زن بدون فرزند در مورد تمام اموالش به نفع شوهر وصیت کند این وصیت فقط در مورد نصف اموال پذیرفته خواهد شد. نصف دیگر اموال باید بین وراث دیگر تقسیم گردد.

ارث زنان

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب کارهایی که اگر در ازدواج انجام دهید، مجازات می‌شوید را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

طلاق از طرف دختر باکره چه شرایطی دارد؟

بسیاری از افرادی که در دوران عقد هستند در مورد طلاق دختر باکره سوال می‌پرسند. در عرف زمانی…