شرایط ارث بردن از مادربزرگ و پدربزرگ

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
برای ارث بردن نوادگان از مادربزرگ یا پدربزرگ خود یک قاعده کلی وجود دارد آن هم این است که برای تحقق این امر فرزندی از متوفی نباید باقی مانده باشد.
نحوه ارث بردن نوه

در مورد ارث نوه سوال‌های متفاوتی پرسیده می‌شود از جمله اینکه: چرا نوه از پدر بزرگ ارث می‌برد؟ ارث بردن نوه در صورت فوت مادر چگونه است؟ آیا نوه دختری ارث می‌برد؟ نحوه تقسیم کردن ارث بین نوه‌ها چگونه است؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نحوه ارث بردن نوه می‌پردازیم.

آیا به نوه ارث می‌رسد؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید یادآوری کنیم که تا فرزندی برای میت وجود داشته باشد (پسر یا دختر) ارث به نوادگان نمی‌رسد. در صورتی به نوادگان سهم‌الارث می‌رسد که تمام فرزندان میت، (میت در اینجا پدربزرگ یا مادربزرگ است) قبل از وی، فوت کرده باشند. توجه داشته باشید تا وقتی که فرزند باشد، نوبت به نوه پسری و نوه دختری نمی‌رسد.

آیا از مادربزرگ به نوه ارث می‌رسد؟

بله. طبق قاعده‌ایی که بیان کردیم اگر متوفی مادربزرگ هم باشد، درصورتی‌که هیچ‌کدام از فرزندانش در قید حیات نباشند. ارث مادربزرگ به نوه‌هایش می‌رسد.

آیا حقوق پدربزرگ به نوه ارث می‌رسد؟

طبق قانون مدیریت کشوری مصوب سال ۸۶، شرایط پرداخت حقوق به نوادگان بازنشستگان به این‌صورت است که باید پدر و مادر فرد فوت شده باشد. همچنین هیچ درآمدی و بیمه‌پردازی نداشته باشد. در چنین شرایطی افراد با داشتن رای دیوان عدالت اداری می‌توانند از حقوق و مستمری پدربزرگ خود بهره‌مند شوند.

ارث بردن نوه

ارث بردن نوه در صورت فوت مادر چگونه است؟

نحوه تقسیم ارث بین نوه‌ها به این‌صورت است که نوه‌ها فقط به میزان سهم پدر یا مادر خود ارث می‌برند. یعنی اینکه اگر زنی فوت کند و در حال حاضر فقط نوه‌های دختری و پسری دارد، هر یک از نوه‌های دختری به میزان سهم‌الارث دختر متوفی و سهم هر یک از نوه‌های پسری به میزان سهم پسر متوفی است که نسبت پسر دو و دختر یک، بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

آیا نوه دختری از پدربزرگ ارث می‌برد؟

اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگرچه دختر باشد، سهم پسر میت را می‌برد. ولی نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد. مثلا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث بردن نوه از پدربزرگ در صورت فوت پدر

اگر تمام فرزندان میت قبل از او مرده باشند، فرزندان آن‌ها (نوه‌ها) از متوفی ارث می‌برند و ارث به نوه یتیم می‌رسد. اگر یک یا چند فرزند میت زنده باشد، نوه‌ها ارث نمی‌برند. هرچند پدر آن‌ها فوت شده باشد آن‌ها حق ندارند ادعای سهم‌الارث پدر خود را در فرض حیات بکنند.

شرایط ارث بردن نوه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب  آیا ورثه باید بدهی‌های متوفی را بپردازند؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

رهن کردن خانه بهتر است یا اجاره آن؟

یکی از رایج‌ترین دغدغه‌ها برای مستأجرها و حتی صاحبخانه‌ها این است که برای قرارداد خانه در …