اگر مرد زن دوم بگیرد آیا زن اول حق طلاق دارد؟

۱
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
یکی از مواردی که امروزه خانواده‌ها را در جامعه درگیر خود کرده است طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر است.
طلاق در صورت ازدواج مجدد

بعد از عقد نکاح بین زن و مرد و شروع زندگی مشترک میان آن‌ها یک‌سری شرایطی وجود دارد که ضمن عقد، مورد قبول هر دو طرف واقع می‌گردد و به تایید زوجین می‌رسد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع طلاق در صورت ازدواج مجدد می‌پردازیم.

طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مرد با داشتن همسر اول به شرط‌هایی می‌تواند زن دوم طلب کند که عبارت است از:

  • رضایت همسر اول
  • ترک زندگی از طرف زن
  • غایب مفقودالاثر شدن زن
  • ابتلاء زن به اعتیاد
  • عدم توان رابطه زناشویی زن
  • عدم تمکین زن از شوهر

ازدواج مرد بدون اجازه زن اول

مرد بدون اجازه زن اول، قانونا نمی‌تواند همسر دومی اختیار کند. حال ممکن است که زوج به تجویز دادگاه، بر اثر ناشزه بودن همسر اول یا مریضی همسر خود و غیره حکم ازدواج مجدد گرفته باشد.

دلیل ازدواج شوهر باید محکمه پسند بوده باشد، یعنی ناشی از عدم ایفای نقش زناشویی از سمت زن باشد و زن در این مورد قصور کرده باشد که مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگرمرد زن دوم بگیرد آیا زن اول حق طلاق دارد؟

مطابق قانون در موارد خاصی اجازه ازدواج مجدد به مرد داده شده است تا ازدواج دوم یا چند همسری رواج پیدا نکند.

قانونا اختیار کردن همسر دوم بدون رضایت همسر اول می‌تواند این حق را به زن اول بدهد تا درخواست طلاق نماید.

زوج می‌تواند به دلیل ناشزه بودن زن اول و با حکم و اجازه دادگاه همسر دوم را اختیار کند.

اگر مردی شروط ۱۲گانه ضمن عقد را امضاء کرده باشد و بدون اجازه و رضایت همسر اولش ازدواج مجدد کند زن اول می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و حق طلاق برای زن به وجود خواهد آمد.

ازدواج مجدد مرد

حکم ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر 

ازدواج موقت و حتی ازدواج دائم بدون اجازه همسر اول جرم نیست. اما باید توجه داشت که عدم ثبت نکاح دائم جرم بوده و اگر شخصی مرتکب چنین عملی گردد جرم رخ داده است و شخص مجرم است.

مرد برای اینکه ازدواج مجدد نماید باید از همسر اول خود کسب اجازه کند. اگر این کار را انجام ندهد حسب ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مرتکب به جرم شده و مجازاتش جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ است.

عدم ثبت ازدواج موقت بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم جرم نیست زیرا لزومی به ثبت این واقعه مانند ازدواج دائم نیست.

حق طلاق به دلیل ازدواج مجدد

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی حقوقی که مردان با ازدواج به دست می‌آورند مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا به دلیل افسردگی می‌توان طلاق گرفت؟

آیا مرد می‌تواند به دلیل افسردگی همسرش از او طلاق بگیرد؟ آیا زن می‌تواند به دلیل افسردگی ا…