در ازدواج موقت مردان این حق و حقوق را هرگز ندارند

۸
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
مرد و زنی که با یکدیگر به‌صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.
تکالیف در ازدواج موقت

عقد نکاح همین که به‌طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد، از نظر شرعی زن و شوهر بر یکدیگر حلال شمرده می‌شوند. از نظر حقوقی نیز رابطه زوجیت بین آن‌ها برقرار است. با ایجاد رابطه زوجیت که ممکن است در نتیجه نکاح دائم یا موقت، ایجاد شده باشد زن و مرد دارای الزاماتی هستند که در طول عقد و حتی پس از آن باید به آن پایبند باشند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع تکالیف در ازدواج موقت می‌پردازیم.

نفقه زن

در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است. اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اینکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصی را به وی بپردازد یا از ابتدا عقد به منظور دریافت نفقه منعقد شده باشد.

 ثبت نکاح موقت

در ابتدای امر، الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همین که با صیغه صحیح ( فارسی یا عربی ) با رعایت قید مهلت و مهریه قرائت شود، عقد جاری شده و نیازی به ثبت آن وجود ندارد.

البته این تجویز قانونگذار تا جایی است که زوجه در نتیجه ازدواج موقت، باردار نشود.

هم‌چنین اگر زن یا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند یا هر دو بر آن توافق کنند، در این‌صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروری است.

 مهریه زن

در نکاح موقت، از ابتدا باید مدت عقد ( اعم از یک یا چند ساعت، یک یا چند روز، یک یا چند ماه و یک یا چند سال ) و نیز میزان مهریه به طور روشن و دقیق قید شود وگرنه عقد باطل است.

در نکاح موقت، چه مرد با زن نزدیکی کند و چه نزدیکی نکند، باید تمام مهریه تعیین شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پیش از نزدیکی، تمام مدت را به زن بذل کند، در این‌صورت، باید تنها نیمی از مهریه مشخص شده را بپردازد.

 تبعیت زن از شوهر

در نکاح دائم، مدیریت و ریاست خانواده، از خصایص مرد شمرده شده است. زن باید از شوهر خود اطاعت کند.

زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده است. مرد نیز در صورتی‌که شغل زن را مخالف حیثیت خانوادگی قلمداد کند، می‌تواند از ادامه کار زن جلوگیری کند.

حتی زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد. اما در نکاح موقت، این احکام جاری نیست. زن تکلیفی به تبعیت از شوهر ندارد و می‌تواند بدون اجازه وی از منزل خارج شود. مرد هم نمی‌تواند از ادامه شغل زن جلوگیری کند.

ازدواج موقت

 پایان نکاح موقت

در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بین می‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفین! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجای آن بذل مدت وجود دارد.

همان‌طور که در نکاح دائم، اختیار طلاق با مرد است، اختیار بذل مدت در نکاح موقت هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالک مهریه تعیین شده و مرد هم حق برخورداری از مدت تعیین شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتری به اتمام برسد، این حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند یا بذل نکند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی و اینترنت مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را دارد؟

زن مالک وسایلی است که با خود به خانه مشترک می‌برد و تا زمانی که زوجین در کنار هم زندگی کنن…