نحوه تقسیم ارث بین فرزندان دختر و پسر

۱
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
فرزندان دختر و پسر، از میان طبقات سه‌گانه ارث، در طبقه اول هستند. طبقه اول شامل فرزندان، پدر و مادر و همسر است.
ارث دختر و پسر

در خصوص سهم‌الارث دختر و پسر مرحوم، می‌بایست حالت‌های مختلف را در نظر گرفت. برای مثال بر حسب اینکه مرحوم علاوه بر فرزند، دارای همسر یا پدر و مادر باشد یا خیر یا اینکه دارای تک فرزند باشد یا خیر وضعیت ارث فرزندان دختر و پسر، متفاوت است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع ارث دختر و پسر می‌پردازیم.

حالت‌های مختلف ارث دختر و پسر

میزان سهم‌الارث تک پسر

چنانچه مرحوم تنها دارای یک پسر باشد بدون آن‌که پدر یا مادر و نیز همسر داشته باشد، کل ارث، به فرزند پسر تعلق می‌گیرد.

میزان سهم‌الارث تک دختر

دختر نیز چنان‌چه تنها ورثه مرحوم باشد، کل ارث را مالک می‌شود. با این تفاوت که یک دوم آن را به فرض و مابقی را به رد، به ارث می‌برد. در حالی‌که پسر کل ترکه را به قرابت به ارث می‌برد.

میزان سهم‌الارث دو پسر یا بیشتر

چنانچه ورثه میت، تنها از دو یا چند پسر باشد بدون آن‌که همسر یا پدر و مادر، وجود داشته باشند، تمام ارثیه به‌صورت مساوی بینشان تقسیم می‌شود.

نحوه تقسیم ارث میان دو دختر یا بیشتر

در صورتی‌که ورثه میت عبارت باشند از دو یا چند دختر، بدون آن‌که میت دارای پدر و مادر یا همسر باشد، در این‌صورت کل ارثیه به‌صورت مساوی بینشان تقسیم می‌شود.

نحوه تقسیم ارث میان فرزندان دختر و پسر باهم

چنان‌چه متوفی دارای چند فرزند دختر و پسر باهم باشد بدون آنکه پدر و مادر یا همسر مرحوم وجود داشته باشند، در این‌صورت ارثیه به صورت (پسر دو برابر دختر)، بینشان تقسیم می‌شود.

نحوه تقسیم ارث میان پدر با یک دختر

چنانچه ورثه متوفی (شخصی که فوت کرده) عبارت باشند از پدر وی و دختر او، یک ششم از ارثیه، به پدر می‌رسد و یک دوم نیز به دختر و مابقی نیز به نسبت سهم‌الارث، بین آن‌ها تقسیم می‌شود. یعنی یک چهارم باقی‌مانده برای پدر و سه چهارم باقی‌مانده برای دختر.

نحوه تقسیم ارث میان مادر با یک دختر

چنانچه ورثه میت عبارت باشند از مادر وی به همراه یک دختر مرحوم، یک ششم از ارثیه به مادر و یک دوم به دختر به ارث می‌رسد.

نحوه تقسیم ارث میان پدر و مادر با یک دختر

در صورتی‌که ورثه متوفی عبارت باشند از پدر و مادر مرحوم و یک دخترش، یک ششم اموال، به پدر، یک ششم به مادر و یک دوم به دختر می‌رسد و باقی‌مانده اموال نیز به نسبت سهمشان بینشان تقسیم می‌شود.

 ارث بری دختر و پسر

نحوه تقسیم ارث میان پدر و مادر با چند دختر

در صورتی‌که ورثه عبارت باشند از یکی از پدر یا مادر میت به همراه یک دختر، نحوه تقسیم به این‌صورت است که یک ششم ارثیه به پدر یا مادر تعلق می‌گیرد و دو سوم نیز به دخترها. باقی‌مانده به نسبتی که میان سهم پدر یا مادر و دخترها وجود دارد بینشان تقسیم می‌شود.

نحوه تقسیم ارث میان پدر و مادر و چند دختر

چنانچه ورثه متوفی عبارت باشند از پدر یا مادر به همراه چند دختر، نحوه تقسیم به این شکل است که یک ششم از ارث به پدر یا مادر (هر کدام که وجود داشته باشند) و دو سوم نیز به دختران می‌رسد که می‌بایست میان خود تقسیم کنند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب در چه صورت پدر و مادر از فرزند خود ارث می‌برند؟ را مطالعه کنید.

اپلیکیشن مجله دلتا
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا به زن در صیغه، نفقه تعلق می‌گیرد؟

عقد موقت که به آن، متعه یا در عرف، صیغه نیز می‌گویند، از جمله انواع نکاح بوده که به واسطه …