طلاهای مادر چگونه به ارث می‌رسد؟

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مرگ پایان سرنوشت تمام انسان‌هاست و در آخر تمام افراد به این مرحله خواهند رسید. مرگ به دلیل اینکه یک واقعه حقوقی است، قانون برای آن آثار و تبعاتی را مشخص کرده است. یکی از آن‌ها ارث و تقسیم ماترک بجا مانده از متوفی است.
تقسیم ارث طلای مادر

پس از فوت پدر خانواده به فرزندان ارث تعلق می‌گیرد و باید بین آن‌ها تقسیم شود. پس از فوت مادر نیز در صورت وجود اموال، این دارایی‌ها بین فرزندان تقسیم می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع تقسیم ارث طلای مادر می‌پردازیم.

تقسیم ارث طلای مادر

طلا به خاطر زینت بودن معمولا از متوفای زن بر جا می‌ماند و آن‌چه عرف در بین مردم در مورد این طلاها به غلط رواج دارد این است که این طلاها سهم دختران متوفی خواهد بود و پسران و دیگر وراث سهمی از آن نخواهند برد.

اما طبق قانون وراثت طلا نیز جزو اموالی است که باید در آن تقسیم به‌صورت قانونی و بر اساس طبقات ارث انجام گیرد.

در واقع طلا خصوصیتی نسبت به سایر اموال ماترک نداشته و مانند سایر اموال مورد تقسیم قرار می‌گیرد.

طلای مربوط به متوفی مانند دیگر اموال وی اگر فقط یک وارث وجود داشته باشد به همان وارث خواهد رسید. اما اگر افراد طبقات تقسیم‌بندی سه گانه وراث در قید حیات باشند به نسبت سهمشان بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.

در صورتی‌که طبقه اول وجود داشته باشند ارث به سایر طبقات نخواهد رسید. هم‌چنین اگر در هر طبقه‌ای درجه اول وجود داشته باشد، درجه دوم ارث نخواهد برد.

اگر زنی همسر داشته باشد و فوت کند، همسر او با وجود اینکه جزو خویشاوندان سببی است قطعا در کنار سایر طبقات از طلاهای متوفی ارث خواهد برد.

 تقسیم ارث طلا

وصیت مادر در خصوص طلاها

قانون به افراد این اجازه را داده است که آن‌چه را در تملک دارند به هر گونه که بخواهند به دیگری واگذار کنند. این کار باید به‌صورت قانونی و غیر قابل انکار باشد تا مورد اعتراض دیگران قرار نگیرد.

بنابراین اگر مادری وصیت به ارث رسیدن طلای خود به نفع دختران خود را داشته باشد باید این وصیت به گونه‌ای باشد که غیر قابل انکار بوده باشد.

اگر مادر در مورد طلای خود وصیت به نفع دختران خود کرده باشد این وصیت فقط در مورد یک سوم طلا مورد قبول و در صورت عدم تایید و تنفیذ تمام ورثه مابقی آن بین وراث متوفی تقسیم خواهد گردید.

لازم به ذکر است در صورتی‌که کسی در مورد طلای متوفی ادعای یک وصیت به نفع خود داشته باشد باید این وصیت را با سند معتبر یا شهادت شهود معتبر به اثبات برساند تا مورد تایید قانونی قرار گیرد.

در غیر این‌صورت و در فرض تصاحب طلا بدون مجوز قانونی وراث دیگر می‌توانند از تصاحب‌کننده در محاکم کیفری طرح شکایت و تقاضای تعقیب کیفری و مجازات وی را نمایند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب در این شرایط حضانت فرزند فقط با مادر است را مطالعه کنید.

اپلیکیشن مجله دلتا
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا به زن در صیغه، نفقه تعلق می‌گیرد؟

عقد موقت که به آن، متعه یا در عرف، صیغه نیز می‌گویند، از جمله انواع نکاح بوده که به واسطه …