برای آپارتمان خالی باید شارژ پرداخت کرد؟

۷
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
امروزه با گسترش زندگی شهری و افزایش جمعیت، آپارتمان‌نشینی به‌صورت یک موضوع رایج در آمده و کمتر کسی است که در خانه‌های آپارتمانی زندگی نکند. زندگی کردن در آپارتمان‌ها به دلیل وجود چند خانواده و مالک، نیازمند این است که همه افراد قوانین و مقررات ساختمان را رعایت کنند.
پرداخت شارژ آپارتمان خالی

زندگی در آپارتمان، با توجه به تراکم جمعیتی، حقوق و تکالیفی را ایجاد می‌کند یکی از این حقوق و تکالیف شارژ ساختمان است که به صورت ماهانه باید پرداخت شود؛ در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی پرداخت شارژ آپارتمان خالی می‌پردازیم.

شارژ ساختمان چیست؟

مجموع هزینه‌هایی که برای قسمت‌های مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان می‌گویند؛ مانند هزینه‌های سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهروها و …

آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی

  • قسمت‌های مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک قسمت‌هایی هستند که حق استفاده از آن‌ها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها.
  • قسمت‌های اختصاصی: قسمت‌های اختصاصی قسمت‌هایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند. مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارند.

وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟

بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان است.

آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟

با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی می‌توان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند.

ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، حقوق و تعهدات و هم‌چنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌ خواهد شد یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند.

پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

پرداخت شارژ آپارتمان

آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟

قانون تملک آپارتمان‌ها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است.

با توجه به قانون تملک آپارتمان‌ها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر.

پس در صورتی‌که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینه‌های شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت. مگر اینکه عرف منطقه به گونه‌ای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینه‌های شارژ بداند.

از آن‌جایی‌ که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمی‌توانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بدون درنظر گرفتن این نکات،‌ هرگز خانه‌ای را اجاره نکنید را مطالعه کنید.

اپلیکیشن مجله دلتا
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا به زن در صیغه، نفقه تعلق می‌گیرد؟

عقد موقت که به آن، متعه یا در عرف، صیغه نیز می‌گویند، از جمله انواع نکاح بوده که به واسطه …