آیا فرزند در ازدواج موقت ارث می‌برد؟

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
ازدواج موقت که در حقوق، نکاح منقطع و متعه نامیده شده و در عرف میان مردم، صیغه نامیده می‌شود.
ارث بردن فرزند در ازدواج موقت

مطابق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی عقد موقت، نکاحی است که در آن، مدت ازدواج میان زن و مرد مشخص می‌گردد. این نوع از ازدواج، دارای احکام خاصی در قانون مدنی است که در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع ارث بردن فرزند در ازدواج موقت می‌پردازیم.

ارث بردن فرزند در ازدواج موقت

در ازدواج موقت، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.  حتی اگر ارث بردن زوجین در عقد موقت نیز شرط گردد، این شرط بی‌تاثیر خواهد بود.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که نظر قانون مدنی در مورد ارث‌بری فرزند در ازدواج موقت چیست؟

هر چند در قانون مدنی، ماده قانونی صریحی که مستقیما در مورد شرایط ارث‌بری فرزند در ازدواج موقت توضیح داده باشد، دیده نمی‌شود.

لیکن ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی در مورد الحاق طفل مقرر داشه است: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است …»

منظور از الحاق طفل در این ماده آن است که فرزند اعم از دختر و پسر منسوب به پدر و مادر است. بنابراین رابطه نسبی میان آن‌ها برقرار می‌گردد.

ارث بردن فرزند

برقراری این رابطه به این معناست که کلیه حقوق و تکالیف قانونی در رابطه میان پدر و مادر با فرزند متولد شده از ازدواج، اجرا می‌گردد.

یکی از مهم‌ترین حقوق پیش‌بینی شده در قانون برای افراد، ارث است که میان هر دو گروه خویشاوندان سببی و نسبی برقرار می‌گردد.

بنابراین می‌توان گفت که ارث‌بری فرزند در ازدواج موقت، مانند ارث بردن طفل در نکاح دائم است.

نتیجه آن‌که فرزند متولد شده در ازدواج موقت، از پدر و مادر خود ارث برده و چنان‌چه پیش از پدر و مادر خود بمیرد، والدین او نیز از وی ارث خواهند برد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مواردی که دختر برای ازدواج نیازی به اجازه پدر ندارد  مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

شرایط دریافت مهریه بدون داشتن رابطه زناشویی

بر اساس ماده ۱۰۸۲قانون مدنی به محض اینکه زن و مردی به عقد ازدواج یکدیگر در آمدند، زن مالک …