آیا گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان جرم است؟

۵
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
امروزه اکثر مردم به دلیل زیاد بودن جمعیت و کم بودن فضا و ارزان‌تر بودن آپارتمان‌ها، به آپارتمان‌نشینی روی آورده‌اند.
گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان

به موجب ماده ۴۷ قانون تملک آپارتمان‌ها قرار دادن اشیای اضافی، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و هم‌چنین نگاهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ساختمان ممنوع است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان می‌پردازیم.

مشاعات ساختمان

به موجب ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد.

به‌طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود.

مگر آن‌که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد.

به موجب تبصره ماده ۳ آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان ممنوع است؛ زیرا زیبایی و نظم ساختمان را بر هم می‌زند.

علاوه‌بر این، ممکن است در مواقعی کفش‌ها توسط مهمان‌ها یا افرادی خارج از آپارتمان به سرقت رود. این امر موجب تنش و اختلاف بین اهالی ساختمان شود.

گذاشتن کفش جلوی در

هم‌چنین به موجب ماده ۴۷ قانون تملک آپارتمان‌ها قرار دادن اشیای اضافی، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر ممنوع است.

هم‌چنین نگاهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ساختمان ممنوع است.

به موجب ماده ۴۸ قانون مذکور گذاشتن کفش، دمپایی و جا کفشی در پشت درب آپارتمان و در محوطه راهرو‌ها ممنوع است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مجازات نصب تابلو پارک ممنوع را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

نکات فسخ قرارداد ملکی

نکات فسخ قرارداد ملکی …