چه افرادی می‌توانند درخواست تقسیم ارث کنند؟

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی ” هر شریکی حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید”.
درخواست تقسیم ارث

بر طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی « در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد» در این مطلب از مجله دلتا به موضوع درخواست تقسیم ارث می‌پردازیم.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ارث را دارند؟

  • چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشند پدر یا جد پدری صغیر، می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.
  • اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.
  • هر یک از ورثه قانونی متوفی
  • چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین، قیم محجور، حق درخواست تقسیم را دارند.
  • فرض دیگر که می‌توان مطرح نمود این است که در میان ورثه شخصی وجود داشته باشد که در حال حاضر غایب است. در این وضعیت اگر که غایب  برای اداره اموال خود تکلیف معین کرده باشد باید طبق همان تکلیف معین شده اقدام نمود و در غیر این‌صورت دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند که این امین نیز حق دارد درخواست کند تا ارث تقسیم شود.
  • کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است نیز می‌تواند درخواست تقسیم ترکه را کند.

تقسیم ارث

افرادی که نمی‌توانند درخواست تقسیم کنند

برخی تصور می‌کنند که طلبکاران شخص متوفی یا طلبکاران وراث نیز چون ذینفع در اموال وی هستند نیز می‌توانند درخواست کنند تا ارث را تقسیم نمایند.

اما باید گفت که طلبکاران هیچ‌گاه در شمار ذینفعان در تقسیم به حساب نمی‌آیند چرا که منظور از ذینفع بودن برای درخواست تقسیم کردن ارث مالک بودن است و عمدتا نمی‌توان به شخص طلبکار عنوان مالک نهاد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب چرا ارث زن نصف مرد است؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل

به ارتباط جنسی که بین زن و مردی بدون وجود ارتباط زن و شوهری رخ می‌دهد، زنا می‌گویند. به مر…