نحوه تقسیم هزینه‌ها بین وراث با توجه به قانون چگونه است؟

۱
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از اموال فرد فوت شده، پرداخت شود.
نحوه تقسیم هزینه ها بین وراث

هرچند با فوت فرد، وراث او مایل‌اند تا هرچه سریع‌تر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند اما در آغاز کار، مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به ‌عهده دارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نحوه تقسیم هزینه ها بین وراث می‌پردازیم.

نحوه تقسیم هزینه ها

  •  هزینه کفن و دفن خود متوفی: در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج‌های میلیونی برای مراسم‌های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی‌شود.
  • بدهی طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی: اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت مقدم بر همه بستانکاران و طلبکاران هستند.
  •  پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی: حقوق خدمه خانه برای مدت یک سال قبل از فوت، حقوق خدمت‌گزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود.
  • طلب اشخاصی است که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده است: این طلب نسبت به میزانی است که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است.
  •  طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
  •  بعد از آن نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد.
  • در آخر نوبت به طلبکاران عادی که هیچ وثیقه‌ای ندارند، می‌رسد.

نحوه تقسیم هزینه ها

وصیت متوفی

پس از پرداخت تمام موارد ذکر شده، نوبت به اجرای وصیت متوفی می‌رسد. البته وصیت متوفی تنها تا میزان یک‌سوم اموال نافذ بوده و اگر متوفی بیش‌تر از یک‌سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک‌سوم اموال به وصیت عمل می‌شود. در نهایت‌ اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، براساس سهم‌الارث، مابقی آن بین ورثه تقسیم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر نکات بسیار مهم که هنگام فسخ قرارداد خودرو باید بدانید را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا مرد می‌تواند همسرش را از ارث محروم کند؟

پس از فوت، افراد کنترلشان را بر دارایی‌های بجا مانده از خود از دست داده و در صورت داشتن ور…