خواهر و برادر در چه صورت از هم ارث می‌برند؟

۱۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
از جمله کسانی که از فرد فوت شده ارث می‌برند خواهر و برادر متوفی می‌باشند که در دسته دوم طبقه بندی وراث قرار می‌گیرند.
تقسیم ارث بین خواهر و برادر

در رابطه با تقسیم ارث خواهر و برادر می‌توان گفت درصورتی خواهر و برادر فرد فوت شده از وی ارث خواهند برد که از دسته اول یعنی پدر و مادر و فرزندان او کسی در زمان فوتش در قید حیات نبوده باشد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تقسیم ارث بین خواهر و برادر می‌پردازیم.

تقسیم ارث بین خواهر و برادر فرد فوت شده

با وجود خواهر و برادر متوفی دیگر فرزندان آن‌ها شامل وراث نخواهند بود و تا زمانی‌که حتی یک نفر از طبقه دوم وجود داشته باشد به طبقه بعد ارثی نخواهد رسید.

طبق قانون ارث اگر وراث متوفی فقط یک خواهر یا یک برادر باشد همه ارث به او خواهد رسید اما اگر چند خواهر یا چند برادر باشند ارث به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد اما اگر وراث برادر و خواهر پدری( از پدر مشترک ) متوفی باشند سهم برادر‌ها دو برابر خواهر‌ها خواهد بود.

در قانون تقسیم ارث اگر وراث متوفی خواهر و برادرانی باشند که از نظر مادری اشتراک دارند نه پدری مال به طور مساوی بین خواهر و برادران تقسیم می‌شود و دیگر برادران دو برابر خواهران از ارث سهم نخواهند داشت بلکه سهم هریک مساوی با دیگران خواهد بود.

ارث خواهر و برادر

وراث متوفی اگر هم خواهران و برادران پدری و مادری باشند( در پدر و مادر مشترک) مال را به شش قسمت تقسیم کرده یک قسمت به خواهر و برادر مادری و مابقی به خواهر و برادر پدری به نسبت هر برادر دو برابر خواهر خواهد رسید.

در مورد ارث بردن خواهر و برادر از متوفی فرقی نمی‌کند متوفی مرد یا زن باشد و اگر متوفی خواهر و برادری نداشته باشد ارث به فرزندان خواهر و برادر‌های او خواهد رسید.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب، چگونه فرد ممنوع‌الخروج می‌تواند از کشور خارج شود؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…