جرم تبانی برای بردن مال دیگری و مجازات آن

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
تبانی به معنای هم‌دست شدن دو یا چند نفر برای بردن مال دیگری توام با مکر و نیرنگ و دسیسه است که این اقدام برابر قانون جرم محسوب می‌شود و از صورت‌های خاص کلاهبرداری است.
تبانی برای بردن مال دیگری

هرگاه اشخاصی به‌منظور بردن مالی که متعلق به دیگری است با یک‌دیگر تبانی نمایند و یا بر علیه هم‌دیگر مبادرت به اقامه دعوی صوری نمایند، این اقدام آن‌ها جرم محسوب شده و مجازات دارد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تبانی برای بردن مال دیگری می‌پردازیم.

اقامه دعوای صوری جهت بردن مال دیگری

چنان‌چه افرادی، جهت بردن مالی که متعلق به فرد دیگری است با یک‌دیگر تبانی نمایند و بدین منظور بر یک‌دیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آن‌ها به منزله استفاده از اعمال فریب‌کارانه است تا بدین وسیله مال دیگری را از آن خود نمایند.

از این رو قانون‌گذار عمل این افراد را مورد جرم انگاری‌ قرار داده است و در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال‌غیر، تبانی می‌نمایند، چنین افرادی را کلاهبردار محسوب نموده است.
گاهی افرادی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به منظور ربودن مال طرف مقابل و یا تضییع حق او، با عناوین دیگری وارد دعوا می‌گردند. این افراد ممکن است به یکی از صورت‌های زیر وارد دعوا شوند:

  • با یکی از طرفین دعوا تبانی نموده وبه عنوان شخص سوم در دعوا ورود یابند.
  • به عنوان شخص‌ سوم بر حکمی اعتراض نمایند.

لازم به ذکر است که‌ صرف اقامه دعوی، صرف‌نظر از این‌که نتیجه‌ای دربر داشته یا نداشته باشد، کلاهبرداری محسوب می‌گردد و مجازات کلاهبرداری را دارا می‌باشد.

چنان‌چه یکی از طرفین دعوای اصلی نیز با اشخاص فوق‌الذکر تبانی نماید، این عمل در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات کلاهبردار محکوم می‌شود.

بردن مال دیگری

مجازات افرادی که جهت بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند

مرتکبین کلاهبرداری طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری محاکمه می‌شوند.

« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر‌واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. »

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب، مراحل شکایت از کلاهبرداری اینترنتی را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اجاره‌بهای ملک موروثی به چه کسانی می‌رسد؟

در جامعه ما بسیاری از افراد با پیش‌بردن روش‌های سنتی و باتوجه‌به این روش‌ها معاملات خود را…