آیا می‌توان از خانواده همسر مهریه را مطالبه کرد؟

۵
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
امروزه با مراجعه به دادگاه، متوجه تعداد بی‌شمار پرونده‌هایی می‌شویم که خانم‌ها برای مطالبه مهریه خود مطرح کرده‌اند.
مطالبه مهریه از خانواده همسر

مهریه حق شرعی و قانونی زن است که شوهر بایستی در زمان وقوع عقد ازدواج، نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم را به عمل آورد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مطالبه مهریه از خانواده همسر می‌پردازیم.

گرفتن مهریه از پدرهمسر

مهریه وظیفه قانونی شوهر است اما در شرایط خاصی پدرشوهر موظف می‌شود که مهریه عروس خود را پرداخت کند. در مواقعی که در سند ازدواج یا ضمن عقد، پدرشوهر ضامن پسر خود شود و پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد عروس می‌تواند براساس تعهدی که پدر‌شوهر  تقبل کرده است مهریه خود را از او طلب کند و روند این مطالبه را پیگیری کند.

باید توجه داشت زن، تنها در صورتی می‌تواند مهریه خود را از پدرهمسرش بستاند که وی عقدنامه را امضا کرده و در آن تعهد به پرداخت مهریه عروس خود کرده باشد. امضای پدرهمسر باید در دفاتر عقد وجود داشته باشد و به‌صورت قانونی ثبت شود تا قابل پیگیری باشد. از این رو تعهد شفاهی پدرهمسر امکان پیگرد قانونی ندارد.

نحوه مطالبه مهریه از مادرهمسر

گاهی برخی خانم‌ها به منظور اطمینان بیشتر از خانواده شوهر می‌خواهند که آن‌ها در عقدنامه، خود را ضامن تعهدات شوهر از جمله مهریه معرفی کنند و این سند که جزو اسناد رسمی است قابل اجرا در خصوص افرادی است که ضامن شده‌اند. اگر مادرهمسر ضامن پرداخت مهریه شود، ابتدا لازم است تا در صورت رسمی بودن سند، از طریق اداره اجرای ثبت و یا دادگاه خانواده نسبت به مطالبه مهریه اقدام نمود.

مطالبه مهریه

آیا مادرهمسری که ضامن شده است اگر مهریه را پرداخت نکند به زندان می‌رود؟

با مطالبه مهریه از مادر‌ یا پدر همسر و عدم پرداخت مهریه توسط آن‌ها و هم‌چنین عدم اثبات اعسار آن‌ها از پرداخت مهریه، می‌توان براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای بازداشت ضامن تا زمان پرداخت مهریه را نمود.

اما توجه به این نکته ضروری است که دادخواست مطالبه مهریه از ضامن می‌تواند هم‌زمان با دریافت مهریه از بدهکار اصلی(شوهر) به دادگاه خانواده مطرح شود و نیازی نیست عدم پرداخت مهریه توسط شوهر به اثبات برسد و سپس علیه ضامن اقدام نمود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب، ٰ توهین پیامکی چیست و چه مجازاتی دارد؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در صورت عدم همکاری ورثه برای تقسیم ارث چه باید کرد؟

مراحل انحصار وراثت پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد که ممکن است مراحل انجام این کار را طولانی …