طلاق بر اساس عدم تمایل زن به ادامه زندگی

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در حال حاضر طلاق یک طرفه از سوی زن منوط به اثبات عسر و حرج از جانب او یا اثبات یکی از شروط دوازده گانه سند ازدواج است که تشخیص آن با دادگاه است.
طلاق بر اساس عدم تمایل زن به ادامه زندگی

طلاق به دلیل کراهت و تنفر زن، درصد قابل توجهی از پرونده‌های طلاق در دادگاه خانواده را تشکیل می‌دهد و بر همین اساس این نوع طلاق به عنوان یکی از طلاق‌های شایع میان زوجین مطرح می‌شود. بنابراین در این مطلب از مجله دلتا به موضوع طلاق بر اساس عدم تمایل زن به ادامه زندگی می‌پردازیم.

طلاق به دلیل کراهت و تنفر زن

در طلاق به دلیل کراهت و تنفر زن، ممکن است که هیچ‌گونه تمکینی از جانب زن صورت نپذیرد و با این حال مرد خواهان تمکین باشد و وظایف خود را هم انجام داده باشد. از طرف دیگر هرگاه کراهت و تنفر زن به جهت عسر و حرجی باشد که مرد برای او ایجاد کرده، می‌تواند دادخواست طلاق بدهد.

شرایط صدور حکم طلاق به دلیل کراهت و تنفر زن

به صرف کراهت و تنفر زن از شوهر، زن نمی‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. چرا که کراهت و تنفر زن، از مصادیق عسر و حرج زن محسوب نمی‌شود که بتواند دادخواست طلاق را به دادگاه بدهد و متعاقب آن حکم طلاق صادر شود، مگر اینکه در این طلاق که طلاق خلع نامیده می‌شود، زن برای اینکه از شوهر خود جدا شود، مالی را که کمتر از مهریه یا معادل مهریه و یا بیشتر از مهریه باشد به شوهر خود ببخشد و این به رضایت شوهر بستگی دارد که میزان آن را قبول نماید.

آثار صدور حکم طلاق به دلیل کراهت و تنفر زن

  • با صدور طلاق بر اساس عدم تمایل زن به ادامه زندگی، اگر طلاق خلع باشد، شوهر در ایام عده حق رجوع به زن را نخواهد داشت و  زندگی با رجوع مرد به حالت سابق باز نمی‌گردد، مگر اینکه زن بابت مالی که به عنوان مهریه بخشیده، به مرد رجوع نماید.
  • با صدور حکم طلاق خلع، بین زن و شوهر در ایام عده‌ طلاق، رابطه زوجیت وجود نخواهد داشت.
  • با توجه به الزام شوهر به پرداخت نفقه حتی در ایام عده، در طلاق خلع که به دلیل کراهت و تنفر زن صادر شده، شوهر هیچ الزامی به پرداخت نفقه نخواهد داشت.
  • شرط تملیک نصف دارایی شوهر به زن، در صورتی که طلاق به دلیل کراهت و تنفر زن از نوع خلع بوده باشد، محقق نخواهد شد.

عدم تمایل زن به ادامه زندگی

تحقق طلاق در صورت کراهت و تنفر زوجین از یکدیگر

گاه کراهت و تنفر در زندگی مشترک، محدود به کراهت زن نمی‌شود و این امکان وجود دارد که زوجین از یکدیگر تنفر داشته و بخواهند از یکدیگر جدا شوند.

در این صورت اگر زوجین به طلاق توافقی رضایت داشته باشند، طلاق از نوع مبارات خواهد بود و اگر  زن بر همین اساس بخواهد از شوهر خود جدا شود، مالی کمتر از میزان مهریه و یا معادل مهریه را به شوهر می‌بخشد که در این صورت در ایام عده نفقه بر گردن مرد نخواهد بود و حق رجوع هم نخواهد داشت.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، راه‌های اثبات خیانت همسر  را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

چه اموالی از بدهکار غیرقابل‌ توقیف است؟

اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات‌دین، اموالی است که برای زندگی فرد یا یک خانواده ضرورت دارد…