نحوه تقسیم ارث مادر

۱۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بعد از فوت مادر و پدر در یک خانواده، وراث آن‌ها با در نظر گرفتن دیون و تکالیف شرعی آن‌ها و وصیت‌های به جا مانده از ایشان، اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت می‌نمایند.
نحوه تقسیم ارث مادر

چنانچه فرد فوت شده، مادر خانواده باشد، نحوه تقسیم ارث مادر با توجه به وجود و نبود وراث یعنی فرزندان، پدر و مادر و شوهر کاملا متفاوت خواهد بود. در این مطلب از مجله دلتا به نحوه تقسیم ارث مادر می‌پردازیم.

نحوه تقسیم ارث مادر در فرض وجود پدر و مادر وی

در این فرض مادر فوت شده است، اما پدر و مادر وی (  پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری ) یا یکی از آن‌ها در قید حیات هستند و ضمنا مادر، فرزند ندارد.

مطابق ماده ۹۰۶ در این فرض، دو حالت در مورد نحوه تقسیم ارث مادر قابل تصور است:

  •  وارث مادر فوت شده تنها مادر یا پدر وی است. در این حالت وارث تنها، تمام ترکه را به ارث می‌برد.
  • وارث مادر فوت شده هر دو نفر پدر و مادر وی هستند. در این صورت، مادر یک سوم ترکه را به ارث برده و سهم ارث پدر، دو سوم ترکه خواهد بود.

روش تقسیم ارث مادر در فرض وجود فرزندان

در فرضی که مادر، فوت شده است، پدر و مادر وی نیز پیش از او فوت شده‌اند و تنها وراث مادر، فرزندان او می‌باشند. چگونگی تقسیم ارث مادر میان فرزندان مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی انجام می‌شود.

مطابق این ماده، چگونگی تقسیم ارث مادر در فرض وجود فرزندان، دارای سه حالت می باشد:

  • یک فرزند، تنها وارث مادر است. تمام ارث به فرزند می‌رسد، خواه دختر باشد خواه پسر.
  • چند فرزند که همگی دختر یا پسر هستند، وارث مادر می‌باشند. ارث میان آن‌ها به تساوی تقسیم می‌گردد.
  • چند فرزند، وارث مادر هستند که برخی پسر و برخی دختر هستند. در این صورت، پسر دو برابر دختر سهم می‌برد.

تقسیم ارث مادر

روش تقسیم ارث مادر در فرض وجود زوج ( همسر مادر )

این فرض، در ماده ۹۱۳ قانون مدنی بیان گردیده است. به موجب این ماده، اگر شوهر مادر در هنگام فوت او در قید حیات باشد، ارث شوهر بدین صورت خواهد بود که اگر مادر، دارای فرزند باشد، شوهر یک چهارم ارث را می‌برد و اگر مادر، فاقد فرزند باشد، یک دوم ارث به شوهر می‌رسد.

در این دو حالت، سه چهارم یا یک دوم باقی مانده ارث، مطابق قواعد گفته شده در فرض‌های بالا، میان بقیه ورثه تقسیم خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب اعتراض به تقسیم ارث مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا دختر و پسر مساوی از مادر خود ارث می‌برند؟

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به ارث و میراث، بهتر است قبل از هر اقدام در خصوص …