آیا بنام زدن ملک می‌تواند جای پرداخت مهریه را بگیرد؟

۲
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در صورت بروز اختلافات خانوادگی بین زن و شوهر، هر کدام از طرفین سعی در انتقام جویی و اثبات تقصیر طرف مقابل دارند.
به نام زدن ملک به جای مهریه

گاهی در قبال مهریه زن، انتقال سه دانگ یا شش دانگ منزل مسکونی مشترک یا ملکی مورد توافق قرار می‌گیرد و هنگام عقد به نام همسر می‌شود. در بعضی مواقع نیز، مرد سند ملک را بدون قید اینکه به عنوان مهریه باشد، به نام همسر منتقل می‌کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع به نام زدن ملک به جای مهریه می‌پردازیم.

بنام زدن سه دانگ خانه به نام همسر با سند رسمی

زمانی که قصد به نام زدن ملکی به نام همسر را داریم، معمولا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، موضوع فوق را در قالب عقد بیع، امضا می‌کنند.

مندرجات سند رسمی، برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها الزام‌آور بوده و ادعای اینکه قصد همسر، هدیه و یا هر موضوع دیگری باشد، در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

 ادعای مرد یا زن مبنی بر اینکه هدف از انتقال ملک، هدیه یا هر موضوع دیگری بوده و یا در قبال مهریه به زن تملیک شده است، خلاف مندرجات سند رسمی و غیرقابل‌پذیرش است.

در صورت انتقال، طبق سند رسمی و انکار خوانده، حکم به بی‌حقی شوهر صادر خواهد شد.

به نام زدن ملک

 

به نام زدن ملک به نام همسر پس از تنظیم مبایعه‌نامه

 اگر زوجین از ابتدا، ملکی که خریداری شده است را به صورت سه دانگ سه دانگ تملک نمایند و یا از ابتدا همه شش دانگ به نام همسر خریداری شود، چک‌های صادر شده و مدارک پرداخت وجه، می‌تواند ثابت کننده این موضوع باشد که وجه از سوی شوهر پرداخت شده است و زن هیچ وجهی بابت خرید ملک پرداخت نکرده است.

در این حالت،  دادخواست ابطال سند رسمی یا استرداد مال منتقل شده مسموع نیست. در این حالت طرف مقابل می‌تواند با تقدیم دادخواست مطالبه وجه ملک خریداری شده، درخواست توقیف همان ملک و  پرداخت وجه کند.

به نام زدن ملک به عنوان مهریه همسر

در صورتی که طرفین توافق نمایند که به جای پرداخت مهریه، ملکی به نام زن شود، ادعای این موضوع بدون داشتن شواهد و مدارک‌ خارجی و یا اقرار‌نامه از زن کمی مشکل است و مرد نمی‌تواند هنگام طلاق ملکی را که به نام همسر خود کرده است، پس بگیرد و این ملک به نام همسر وی باقی خواهد ماند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب موارد عدم تعلق مهریه به زن را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

چه نوع خیانتی باعث طلاق می شود؟

طلاق گرفتن به دلیل خیانت یکی از بیشتر پرونده‌ها را در دادگاه به خود اختصاص داده است. در شر…