توقیف حساب بانکی بابت مهریه

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
توقیف حساب بانکی به معنای بازداشت وجوه بانکی می‌باشد که این امر تنها بر اساس قوانین صورت می‌پذیرد. یکی از مواردی که می‌توان حساب بانکی فرد را توقیف کرد بابت پرداخت مهریه است.
توقیف حساب بانکی بابت مهریه

مهریه حق شرعی و قانونی و عرفی زن است و پرداخت آن توسط مرد الزامی است و با مطالبه زن، وی ملزم به پرداخت این حق شرعی و قانونی به وی است. در این مطلب از مجله‌ دلتا به توقیف حساب بانکی بابت مهریه می‌پردازیم.

چنانچه زن مطالبه مهریه خود را بکند و آن وجه نقد باشد باید پس از مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد در آن ثبت گردیده تقاضای صدور اجراییه نماید. پس از این تقاضا، اجراییه به مرد ابلاغ می‌شود و وی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغیه فرصت دارد مهریه مطالبه شده را بپردازد.

در غیر این‌صورت زوجه برای اخذ مهریه خود می‌تواند مبادرت به توقیف اموال مرد برای مهریه نماید. همچنین می‌تواند موجودی حساب پس‌انداز یا حتی حقوق ماهیانه مرد را نیز توقیف کند.

لیست اموال قابل توقیف برای مهریه

  • زمین
  • آپارتمان
  • حساب پس انداز بانکی
  • سهام
  • حقوق ماهیانه
  • تلفن همراه
  • خودرو
  • مطالبات مرد از شخص ثالث

توقیف حساب بانکی

چگونه میتوان حساب بانکی را بخاطر مهریه توقیف کرد؟

مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست طلبکار (زن) به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های بدهکار(شوهر) در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید به درخواست طلبکار یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به بدهکار وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به بدهکار و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

مدت زمان توقیف اموال برای مهریه

توقیف حساب بانکی و سایر اموال تا پرداخت کامل مهریه رفع توقیف نمی‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب موارد عدم تعلق مهریه به زن را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا مرد می‌تواند زن را از منزل بیرون کند؟

زمانی‌که شوهر، اقدام به بیرون کردن زن از خانه نماید، مانند آن است که به تکالیف خود در راست…