چه کسانی نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند؟

۴
1
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
ممکن است برخی افراد حتی نتوانند پس از رسیدن به سن قانونی هم در اموال خود تصرف کنند.
تصرف در اموال

سن بلوغ در پسران پانزده سال و در دختران نه سال تمام قمری است. البته تحت شرایطی ممکن است این افراد نتوانند پس از رسیدن به سن قانونی هم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کنند. در این نوشتار از مجله دلتا شرایطی را بررسی خواهیم کرد که موجب عدم تصرف در اموال می‌شود.

تصرف در اموال

بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیررشید، مجانین.
غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی عقلائی نباشد و غیر رشید بودن وی قانونا، باعث عدم تصرف در اموالش می شود.
همچنین هیچ‌کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، بعنوان مجنون یا نداشتن رشد کافی محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او از راه‌های قانونی ثابت شده باشد. از طرف دیگر مطابق تبصره ۲ همان ماده، اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
مطابق قانون، اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است.
منظور از ولی، پدر و ‌پدر بزرگ (ولی قهری) است که در غیاب پدر بر صغیر ولایت دارد.
ضمناً برابر ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
۱ – برای صغاری که ولی خاص یعنی پدر و پدربزرگ ندارند.
۲ – برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها مربوط به دوران خردسالی بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ – برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها مربوط به دوران خردسالی نباشد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب اعتبار وصیت نامه دست نویس چقدر است؟ را مطالعه کنید.
دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در عقد موقت از چه راهی می‌توان مهریه‌ را دریافت کرد؟

مطالبه مهریه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، حق مسلم و غیر قابل انکار زن است. مهریه در عق…