انواع شروط ضمن عقد ازدواج

۴
1
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
درج صحیح شروط ضمن عقد سبب می‌شود تا بسیاری از خلاءهای حقوقی که متاسفانه در خصوص حقوق زنان بعد از عقد ازدواج وجود دارد، جبران و از بسیاری از اختلافات پس از ازدواج کاسته شود.
انواع شروط ضمن عقد ازدواج

بر اساس قانون مدنی، زن و مرد می‌توانند، هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد را ضمن عقد ازدواج در سند درج کنند؛ طرف مقابل، در صورت قبول و امضای شرط، متعهد به انجام آن می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی انواع شروط ضمن عقد ازدواج می‌پردازیم.

انواع شروط ضمن عقد ازدواج

هرگونه شرطی که مخالف ذات عقد نباشد را می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد و با توافق یکدیگر در عقد نکاح گنجاند. مثلا حق تحصیل زن، حق اشتغال زن، حق خروج از کشور برای زن و …. هر یک از طرفین می‌توانند هر کدام از این شروط را که موافق با آن باشند، امضا کنند و هر کدام را که نمی‌خواهند مانند شرط تنصیف اموال و دارایی مرد و وکالت به زن برای طلاق امضا نکنند.

علاوه بر شروطی که به صورت نمونه در قباله‌های ازدواج وجود دارد و زن و مرد می‌توانند آن شروط را مدنظر قرار دهند، بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد ازدواج بیاورند؛ مثل اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب پس گرفتن هدایای نامزدی چه شرایطی دارد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا زن می‌تواند جدا از شوهر خود زندگی کند؟

از جمله نکاتی که باید دانست آن است هدف از زندگی زناشویی و ازدواج، زندگی کردن زوجین در کنار…