در صورت تمکین نکردن به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟

۵
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
زن در صورت تمکین از حق نفقه بهره‌مند می‌شود.
ارتباط میان تمکین و نفقه

به محض اینکه عقد نکاح میان طرفین بسته شد و زن و مرد ازدواج کردند، حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر خواهند داشت. یکی از این حق و تکلیف‌ها، ناظر  بر ارتباط میان تمکین و نفقه است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی ارتباط میان تمکین و نفقه می‌پردازیم.

تمکین نکردن و نفقه

بر اساس قانون مدنی، پرداخت نفقه به زن منوط به تمکین از جانب وی است. این ارتباط میان تمکین و نفقه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی اینگونه آمده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود. منظور از ادای وظایف زوجیت در این ماده، تمکین در برابر شوهر است. بنابراین، در پاسخ به این سوال که در چه مواردی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟ باید اشاره کرد که عدم تمکین از سوی خانم سبب می‌شود که وی حق نفقه را از دست بدهد و مرد نیز الزامی به پرداخت نفقه نداشته باشد.»

در برخی موارد، بر اساس قانون، زن حق تمکین نکردن قانونی را دارد و می‌تواند از تمکین در برابر شوهرش خودداری کند. به عنوان مثال، زمانی که مرد مبتلا به یکی از بیماری‌های مقاربتی است، زن می‌تواند از تمکین در برابر او خودداری کند یا در صورتی که حق تعیین محل سکونت با زن باشد و او در محلی غیر از محل سکونت شوهر زندگی کند.
همچنین در صورتی که زن بیمار باشد و تمکین برای وی ضرر داشته باشد، زن می‌تواند از تمکین خودداری کند. در چنین مواردی که زن به لحاظ قانونی مجاز به عدم تمکین است، مرد نمی‌تواند به دلیل عدم تمکین از پرداخت نفقه به زن خودداری کند؛ بلکه چون زن به دلیل یک مانع مشروع از تمکین خودداری کرده است، مرد باید نفقه را بپردازد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر امکان مطالبه مجدد مهریه پس از بخشیدن آن وجود دارد؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

هیچ راه برگشتی برای مردان، در این نوع طلاق نیست

طلاق بائن در واقع به طلاقی گفته می‌شود که مرد نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند. …