در چه صورت دارایی مرد پس از طلاق نصف می‌شود؟

۰
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
براساس قانون در دوران زناشویی برای تحقق شرط تنصیف دارایی باید موارد خاصی را در نظر گرفت.
نصف شدن دارایی مرد

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، مرد مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زن به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زن منتقل کند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی شرایط نصف شدن دارایی مرد می‌پردازیم.

شرایط نصف شدن دارایی مرد

مرد، خواهان طلاق باشد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که مرد بخواهد زن را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت طلاق باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه مرد، نشوز و عدم تمکین زن را اثبات کند، این شرط برای زن قابل استفاده نخواهد بود.

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن است: در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال مرد تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق این شرط حصول دارایی مرد، در زمان زندگی زناشویی با زن است، بنابراین به اموالی که مرد پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند.

دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب در چه صورت بعد از طلاق به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

نکات انتخاب فرش فانتزی در دکوراسیون

در فرش‌های فانتزی مسئله دیگری هم وجود دارد و آن تفاوت رنگ فرش در نورهای مختلف است. به همین…